Януари - видимост на планетите и астрономически явления.

Звездно небе: 1.I - 17:40, 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40, 07:40; 16.I - 18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40
Планети: вечер - Венера (-4.0), Уран (5.9), Нептун (8.0); цяла нощ - Марс (-0.3), Юпитер (-2.6); сутрин - Меркурий (-0.4), Сатурн (0.7).
Астероиди: 1 Ceres (9.1), 4 Vesta (8.1), 6 Hebe (9.9), 15 Eunomia (8.6), 39 Laetitia (10.0), 433 Eros (8.1)
Комети: P/2006 T1 (7.0) или P/2011 Y1 (7.4), C/2009 P1 (7.1).
_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2012г. hh
_______________________________________________________________________________
01.I  08 Луната е в първа четвърт.
02.I  22 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
03.I  01 Юпитер е 4.8° южно от Луната.
04.I    Максимум на метеорния поток Квадрантиди. Активност от 28.XIІ до 12.І.
05.I  02 Земята е най-близо до Слънцето. Перихелий.
05.I  13 Астероида 10 Hygiea е в съединение със Слънцето.
06.I  16 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
07.I  23 Меркурий пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
09.I  09 Луната е в пълнолуние.
12.I  14 Кометата P/2006 T1 (Levy) е най-близо до Слънцето. Перихелий.
12.I  22 Астероида 39 Laetitia е в противостояние на Слънцето.
13.I  17 Венера е 1.1° от Нептун.
14.I  02 Марс е 8.4° северно от Луната.
15.I  00 Кометата P/2011 Y1 (Levy) е най-близо до Слънцето. Перихелий.
16.I  11 Луната е в последна четвърт.
16.I  17 Сатурн е 6.1° северно от Луната.
17.I  17 Астероида 433 Eros е най-близо до Слънцето. Перихелий.
17.I  23 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
18.I  07 Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
19.I  20 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
22.I  14 Меркурий е 4.7° южно от Луната.
23.I  09 Луната е в новолуние.
24.I    Кометата P/2006 T1 (Levy) е най-близо до Земята.
25.I    Кометата P/2011 Y1 (Levy) е най-близо до Земята.
25.I  02 Марс сменя посоката на видимото си движение.
25.I  10 Нептун е 5.5° южно от Луната.
26.I  15 Венера е 6.3° южно от Луната.
27.I  23 Уран е 5.5° южно от Луната.
30.I  13 Юпитер е 4.4° южно от Луната.
30.I  19 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
31.I  06 Луната е в първа четвърт.
_______________________________________________________________________________

Популярни публикации от този блог

Строеж на Слънцето

Видимост на съзвездията от България

Ъглови размери