Март - видимост на планетите и астрономически явления.

Планети: вечер - Меркурий (0.0), Юпитер (-2.1); цяла нощ - Сатурн (0.4); сутрин - Венера (-4.1).
Астероиди: 3 Juno (8.9), 4 Vesta (7.6), 7 Iris (9.3), 20 Massalia (9.0), 44 Nysa (9.7)
Комети:
_______________________________________________________________________________
Дата  Час  Събитие
2011г. hh:mm 
_______________________________________________________________________________
01.III 04   Венера е 1.5° южно от Луната.
03.III 16   Нептун е 4.8° южно от Луната.
04.III 09   Марс е 5.7° южно от Луната.
04.III 22:46 Луната е в новолуние.
05.III 14   Меркурий е 6.0° южно от Луната.
06.III 06   Уран е 5.7° южно от Луната.
06.III 09:49 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
07.III 01   Юпитер е 6.0° южно от Луната.
09.III 16   Марс е най-близо до Слънцето. Перихелий.
09.III 18   Меркурий е 0.3° северно от Уран.
11.III 18   Меркурий пресича възходящо еклиптиката.
12.III 11   Астероида 3 Juno е в противостояние на Слънцето.
13.III 01:45 Луната е в първа четвърт. 
13.III 13:54 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
14.III 23   Астероида 20 Massalia е в противостояние на Слънцето.
15.III 09   Венера пресича низходящо еклиптиката.
16.III 03   Меркурий е 2.0° северно от Юпитер.
16.III 10   Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
17.III 19   Юпитер е най-близо до Слънцето. Перихелий.
19.III 20:10 Луната е в пълнолуние.
19.III 21:08 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
20.III 21   Сатурн е 7.5° северно от Луната.
21.III 01:20 Начало на астрономическата пролет. Пролетно равноденствие.
21.III 14   Уран е в съединение със Слънцето.
23.III 03   Меркурий е в най-голяма източна елонгация (19°). 
        Вечерна видимост.
25.III 23:09 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
26.III 04-08 Луната покрива звезден куп М8 в Стрелец. 
26.III 14:07 Луната е в последна четвърт.
27.III 03:00 Преминаване към лятно време. 
        Часовника се преместват един час напред.
27.III 04   Венера е 0.1° южно от Нептун.
30.III 20   Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
31.III 01   Нептун е 5.0° южно от Луната.
31.III 11   Венера е 5.5° южно от Луната.
_______________________________________________________________________________ 

Популярни публикации от този блог

Строеж на Слънцето

Видимост на съзвездията от България

Ъглови размери