Пълно лунно затъмнение от сянката на Земята на 21 декември.

Началото на затъмнението от полусянката на Земята е достъпно за наблюдение от България, преди залеза на Луната, по време на зазоряването на 21 декември. При началото на явлението Луната може да бъде открита в западна посока, няколко градуса над хоризонта. Лунното затъмнение ще се вижда над Европа, Африка, Атлантическия океан, Северна и Южна Америка,Тихия океан и източна Азия.

         Лунно затъмнение на 21 декември 2010г.
________________________________________________________________________
   Явление           Официално време  P.A. Подлунна точка
                              И.Д.  С.Ш.
                 hh:mm:ss dd.mm   o   o    o
------------------------------------------------------------------------
1 Луната навлиза в полусянката  07:27:45 21.12   107  - 84   +23
2 Луната навлиза в сянката    08:32:19 21.12   114  - 99   +23
3 Начало на пълното затъмнение  09:40:22 21.12   319  -115   +23
4 Максимално затъмнение     10:16:57 21.12      -124   +23
5 Край на пълното затъмнение   10:53:35 21.12   52  -133   +23
6 Луната напуска сянката     12:01:39 21.12   257  -149   +23
7 Луната напуска полусянката   13:06:04 21.12   264  -164   +23
________________________________________________________________________
Максимална фаза на затъмнението от сянката = 1.256.

         Изгрев на Слънцето и залез на Луната 
________________________________________________________________________
Населено място   Слънце     Луна   Астрономически Граждански  
          изгрев     залез    полумрак   полумрак
------------------------------------------------------------------------
София       07:53     07:55     6:11     07:21
________________________________________________________________________

Популярни публикации от този блог

Строеж на Слънцето

Видимост на съзвездията от България

Март 2024 – видимост на планетите и астрономически явления