Ноември - видимост на планетите и астрономически явления.

Планети: вечер - Нептун (7.9); цяла нощ - Юпитер (-2,6), Уран (5.8); сутрин - Венера (-4,2), Сатурн (0.9).
Астероиди: 1 Ceres (9.2), 6 Hebe (8.5), 7 Iris (9.1), 8 Flora (9.3), 16 Psyche (9.8), 37 Fides (9.8)
Комети:
_______________________________________________________________________________
Дата  Час  Събитие
2010г. hh:mm 
_______________________________________________________________________________
03.XI  19:25 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
04.XI  02   Сатурн е 7.3° от Луната.
04.XI  11   Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
05.XI  10   Венера е 0.2° от Луната.
06.XI  06:51 Луната е в новолуние.
07.XI  09   Нептун сменя посоката на видимото си движение.
07.XI  05   Меркурий е 1.6° от Луната.
07.XI  23   Марс е 1.6° от Луната.
08.XI  19   Астероида 6 Hebe е най-близо до Слънцето. Перихелий.
09.XI  02   Астероида 39 Laetitia е най-близо до Слънцето. Перихелий.
09.XI  18   Луната покрива звезден куп М8 в Стрелец.
09.XI  22:13 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
13.XI  15   Астероида 12 Victoria е най-близо до Слънцето. Перихелий.
13.XI  18:38 Луната е в първа четвърт.
14.XI  04   Нептун е 4.6° от Луната.
14.XI  10   Астероида 9 Metis пресича низходящо еклиптиката.
15.XI  13:45 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
16.XI  11   Юпитер е 6.5° от Луната.
16.XI  17   Венера сменя посоката на видимото си движение.
16.XI  18   Уран е 5.9° от Луната.
17.XI  23   Максимум на метеорния поток Леониди. 
        Активност от 10.ХІ до 23.ХІ.
19.XI  07   Юпитер сменя посоката на видимото си движение.
20.XI  20   Меркурий е 1.7° от Марс.
21.XI  19:26 Луната е в пълнолуние.
24.XI  08:27 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
28.XI  22:36 Луната е в последна четвърт.
28.XI  23   Астероида 37 Fides е в противостояние на Слънцето.
30.XI  20:56 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
_______________________________________________________________________________ 

Популярни публикации от този блог

Строеж на Слънцето

Видимост на съзвездията от България

Март 2024 – видимост на планетите и астрономически явления