31 май 2010

Java астрономически алманах JAlma.

Публикувана е първата предварителна версия на Java астрономически алманах JAlma. Програмата може да бъде използвана, като интерактивно разширение на "Астрономически календар", даваща чрез съвременни високо точни алгоритми отговор на редица астрономически задачи:
- Видимост на Слънцето, Луната и Планетите за даден момент и населено място;
- Ефемериди с произволно начало и стъпка;
- Редица други възможности, които ще бъдат добавени по-късно.

Програмата може да бъде изтеглена от тук.