31 декември 2010

Ново издание на астрономически календар.

Поредното двадесет и шесто издание на астрономически календар е публикувано.
Автора пожелава на всички читатели, весел празник и звездна нова година.