Април - видимост на планетите и астрономически явления.

Планети: вечер - Меркурий (-0.8), Венера (-3,9); цяла нощ - Марс (0.3), Сатурн (0.6); сутрин - Юпитер (-2,1), Нептун (8.0).

Астероиди: 1 Ceres (8.3), 2 Pallas (8.6), 3 Juno (9.7), 4 Vesta (7.0), 9 Metis (9.5), 12 Victoria (9.9), 532 Herculina (9.1)

Комети: 81P/Wild (9.4), C/2009 K5 (McNaught) (9.6), C/2009 O2 (Catalina) (9.2)

_______________________________________________________________________________
Дата Час Събитие
2010г. hh:mm
_______________________________________________________________________________
03.IV 20 Астероида 16 Psyche е в съединение със Слънцето.
05.IV Кометата 81P/Wild е най-близо до Земята.
06.IV 12:37 Луната е в последна четвърт.
06.IV 12:43 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
09.IV 02 Меркурий е в най-голяма източна елонгация (19°).
Вечерна видимост.
09.IV 05:43 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
10.IV 00 Нептун е 3.8° от Луната.
11.IV 15 Астероида 9 Metis е в противостояние на Слънцето.
11.IV 20 Юпитер е 5.5° от Луната.
12.IV 12 Уран е 5.5° от Луната.
13.IV 04 Венера пресича възходящо еклиптиката.
14.IV 15:29 Луната е в новолуние.
16.IV 00 Меркурий е 1.4° от Луната.
16.IV 13 Венера е 4.0° от Луната.
17.IV 01 Астероида 532 Herculina е най-близо до Слънцето. Перихелий.
18.IV Кометата C/2009 K5 (McNaught) е най-близо до Земята.
18.IV 12 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
18.IV 23 Астероида 16 Psyche е най-близо до Слънцето. Перихелий.
20.IV 16:38 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
21.IV 21:19 Луната е в първа четвърт.
22.IV 07 Астероида 354 Eleonora е най-близо до Слънцето. Перихелий.
22.IV 10 Марс е 4.4° от Луната.
22.IV 19 Максимум на метеорния поток Лириди.
Активност от 16.ІV до 25.ІV.
25.IV 00:00 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
25.IV 16 Астероида 23 Thalia е в съединение със Слънцето.
25.IV 21 Сатурн е 7.4° от Луната.
28.IV 15:18 Луната е в пълнолуние.
28.IV 19 Меркурий е в долно съединение със Слънцето.
30.IV 03 Кометата C/2009 K5 (McNaught) е най-близо до Слънцето. Перихелий.
_______________________________________________________________________________

Популярни публикации от този блог

Строеж на Слънцето

Видимост на съзвездията от България

Ъглови размери