Особени свойства на „пришълците от космоса“

Регмаглиптите са един от основните външни признаци на метеоритите, който не зависи от техния тип. Тази красива дума означава буквално „издълбана пукнатина“ (от древно гръцкото ῥῆγμα – пукнатина и γλυπτός – издълбан), като научен термин е предложен от Е.Л.Кринов през 1950 година.

Регмаглиптите представляват вдлъбнатини с различна форма по повърхността на метеорита с диаметър от няколко сантиметра. Те се образуват от издълбаващото действие на въздушния поток по време на преминаването на метеорита през земната атмосфера със скорост от няколко десетки километра за секунда. Формата на тези вдлъбнатини зависи от размера и състава на метеорита, неговото положение спрямо въздушния поток, ъгъла на влизане в земната атмосфера и скоростта.

Повечето регмаглипти имат кръгла или овална форма. На страничните повърхности на метеорита те обикновено са удължени, а на задните части се срещат и с многоъгълна форма.

Железнокаменен метеорит Сеймчан с характерни вдлъбнатини по повърхността – регмаглипти. Размер 145х120х35 см, маса 1,5 тона. Метеоритна колекция на Московския планетариум.

Химичния състав на „пришълците от космоса“ влияе на дълбочината на регмаглиптите по тяхната повърхност. По железните и железнокаменни метеорити тези структури са изразени по ярко, отколкото по каменните.

Каменен метеорит Харабали. Размер 40х36х34 см, маса 80 кг. Метеоритна колекция на Московския планетариум.

И въпреки това, дори много железни метеорити нямат регмаглипти и са с гладка повърхност. Това се дължи на силното въртене на метеорита при прелитането му през земната атмосфера. Поради това наличието на множество вдлъбнатини по повърхността на намерения образец не е основен критерий при неговото определяне като метеорит   

Към всички публикации в раздел „Метеорити“


Рубриката е подготвена по материали на Московския планетариум #метеориты

Превод „Астрономически календар“, П.Х.

Популярни публикации от този блог

Строеж на Слънцето

Видимост на съзвездията от България

Март 2024 – видимост на планетите и астрономически явления