Сближаване между Венера и Нептун.

На 13 януари в 18 часа Венера и Нептун ще се сближат на 1 градус, като ще са видими заедно в зрителното поле на малък телескоп или светосилен бинокъл. Венера е ярка -4 звездна величина, достъпна за наблюдение след залеза на Слънцето, с малък видим диаметър 14" и фаза 0,8. Нептун може да се види след 18 часа в бинокъл или телескоп, тъй като е от 8 звездна величина, а видимият му диаметър е 2". В 18 часа Венера е 20 градуса над хоризонта в югозападна посока, а в 19 часа - 13 градуса.
Венера и Нептун в 18 часа на 13 януари 2012 година.

Популярни публикации от този блог

Строеж на Слънцето

Видимост на съзвездията от България

Еклиптика