Луната покрива Юпитер на 15 юли.

На 15 юли при зазоряване Луната ще покрие Юпитер и спътниците му.


Покриване на Юпитер и спътниците му на 15.VII.2012 г.

Покриването на Юпитер и спътниците му от Луната е изцяло видимо от България, като ще протече между началото на астрономически полумрак и началото на гражданския полумрак. По време на явлението Луната е над хоризонта в североизточна посока, намаляваща с фаза 0,17. Венера, ярка, с фаза 0,29, също е в съзвездието Бик, 6 градуса под Луната.

   Покриване на Юпитер и спътниците му от Луната на 15 юли 2012 година.
_______________________________________________________________________________
Явление     Продъл. София       Пловдив      Варна
          s  hh:mm:ss H PA  hh:mm:ss H PA  hh:mm:ss H PA
_______________________________________________________________________________
Юпитер покриване +-34  04:18:46 14 68  04:17:22 15 71  04:18:53 18 71
Европа откриване +- 1  05:11:23 24 290  05:11:27 25 287  05:14:34 28 285
Йо откриване   +- 1  05:14:38 25 290  05:14:44 26 287  05:17:57 29 285
Юпитер откриване +-38  05:17:14 25 290  05:17:21 26 286  05:20:37 29 285
Ганимед откриване +- 1  05:24:12 26 289  05:24:22 27 286  05:27:44 30 284
Калисто откриване +- 1  05:29:21 27 288  05:29:32 28 285  05:33:03 31 283
_______________________________________________________________________________


Звездното небе на 14, 15 и 16 юли. Звездното небе на 14 юли в 5 часа. Източна посока.

Звездното небе на 15 юли в 5 часа. Източна посока.
Звездното небе на 16 юли в 5 часа. Източна посока.

Популярни публикации от този блог

Строеж на Слънцето

Видимост на съзвездията от България

Еклиптика