Звездното небе в началото на септември.

Звездното небе в началото на септември около 20:30 при поява на първи звезди.

Популярни публикации от този блог

Строеж на Слънцето

Видимост на съзвездията от България

Ъглови размери