03 септември 2012

Звездното небе в началото на септември.

Звездното небе в началото на септември около 20:30 при поява на първи звезди.