Май - видимост на планетите и астрономически явления.

Звездно небе: 1.V - 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40; 16.V - 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40
Планети: вечер - Венера (-4.5); цяла нощ - Марс (0.2), Сатурн (0.3); сутрин - Нептун (7.9).
Астероиди: 7 Iris (9.5)
Комети: C/2009 P1 (9.8)
_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2012г. hh 
_______________________________________________________________________________
01.V  11 Марс е 7.3° северно от Луната.
04.V  03 Астероида 349 Dembowska е най-близо до Слънцето. Перихелий.
04.V  15 Астероида 7 Iris е в противостояние на Слънцето.
04.V  21 Сатурн е 6.2° северно от Луната.
05.V  00 Максимум на метеорния поток Ета Аквариди. Активност от 19.ІV до 28.V.
06.V  06 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
06.V  06 Луната е в пълнолуние.
07.V  12 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
09.V  04 Астероида 7 Iris е най-далече от Слънцето. Афелий.
13.V  00 Луната е в последна четвърт.
13.V  16 Юпитер е в съединение със Слънцето.
13.V  20 Нептун е 5.9° южно от Луната.
15.V  20 Венера сменя посоката на видимото си движение.
16.V  15 Уран е 5.2° южно от Луната.
19.V  19 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
20.V  07 Меркурий е 2.1° южно от Луната.
20.V  15 Юпитер е 1.7° южно от Луната.
21.V  02 Луната е в новолуние.
21.V    Пръстенообразно слънчево затъмнение, невидимо в България
21.V  12 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
22.V  08 Меркурий е 0.4° от Юпитер. 
23.V  00 Венера е 4.7° северно от Луната.
24.V  15 Меркурий пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
27.V  14 Меркурий е в горно съединение със Слънцето.
28.V  23 Луната е в първа четвърт.
29.V  07 Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
29.V  09 Марс е 6.4° северно от Луната.
_______________________________________________________________________________ 

Популярни публикации от този блог

Строеж на Слънцето

Видимост на съзвездията от България

Март 2024 – видимост на планетите и астрономически явления