Есенно равноденствие

АСТРОНОМИЯ ЗА ВСИЧКИ

Есенното равноденствие през 2023 година настъпва на 23 септември в 09:49 часа.
На 22 (23) септември дневното светило движейки се по еклиптиката ще пресече небесния екватор и ще премине от северното небесно полукълбо в южното. В северното полукълбо на Земята ще настъпи астрономическа есен, а в южната – пролет. Този ден в астрономията се нарича ден на есенното равноденствие.
В денят на есенното равноденствие Слънцето изгрява точно на изток и залязва точно на запад, като точно 12 часа е над хоризонта и 12 часа е под хоризонта, т.е. деня е равен на нощта.
През този ден Слънцето еднакво осветява и северното и южното полукълбо. След есенното равноденствие Слънцето ще изгрява на юг от изтока и ще залязва южно от запада. Продължителността на денят започва стремително да намалява, като за ширината на София за три месеца ще намалее с 3 часа: на 22 септември продължителността на деня е 12 часа, а на 21 декември продължителността на деня е 9 часа.

Защо продължителността на деня при равноденствие не е точно 12 часа?

Продължителността на деня и нощта при равноденствие за цялата планета е еднаква, но все пак деня продължава малко повече от 12 часа и това е така заради рефракцията – пречупването на слънчевите лъчи в земната атмосфера.

Земята има атмосфера, която пречупва слънчевите лъчи и действа подобно на призма. Близо до хоризонта Слънцето се намира на 0,5 градуса по-ниско  отколкото го вижда наблюдателя. Заради атмосферната рефракция наблюдателя при изгрев вижда Слънцето малко по-рано, а при залез по-късно. Това е една от причините при равноденствие продължителността на деня да е малко по-голяма от тази на нощта. След 2-3 дена продължителността на деня се изравнява с тази на нощта, а след това денят намалява до момента на зимното слънцестоене.
 
Друга причина за неравенството на деня и нощта при равноденствие е в видимия размер на Слънцето. Повечето астрономически календари определят изгрева при първа изгряла точка от слънчевия диск, а залеза при последна залязла точка от диска. 
Периода на есенното равноденствие в природата е свързан със събирането на реколтата, и със семената които ще преживеят тежката зима и отново ще покълнат през пролетта. За това празниците, близо до есенното равноденствие в различните народи винаги са свързани със събиране на реколта, равносметка и подготвяне за зимата

Поздравяваме ви с денят на есенното равноденствие и началото на астрономическата есен!

По материали на:
Московский Планетарий
Превод П.Х.


Начало на астрономическите сезони от 2024 до 2050 г. в официално време.

----------------------------------------------------------
година  пролет    лято     есен     зима  
----------------------------------------------------------
2024 20.III 05:06 20.VI 23:51 22.IX 15:43 21.XII 11:20 
2025 20.III 11:01 21.VI 05:42 22.IX 21:19 21.XII 17:03 
2026 20.III 16:45 21.VI 11:24 23.IX 03:05 21.XII 22:50 
2027 20.III 22:24 21.VI 17:10 23.IX 09:01 22.XII 04:42 
2028 20.III 04:17 20.VI 23:02 22.IX 14:45 21.XII 10:19 
2029 20.III 10:01 21.VI 04:48 22.IX 20:38 21.XII 16:14 
2030 20.III 15:52 21.VI 10:31 23.IX 02:26 21.XII 22:09 
2031 20.III 21:40 21.VI 16:17 23.IX 08:15 22.XII 03:55 
2032 20.III 03:21 20.VI 22:08 22.IX 14:10 21.XII 09:55 
2033 20.III 09:22 21.VI 04:01 22.IX 19:51 21.XII 15:45 
2034 20.III 15:17 21.VI 09:44 23.IX 01:39 21.XII 21:33 
2035 20.III 21:02 21.VI 15:33 23.IX 07:38 22.XII 03:30 
2036 20.III 03:02 20.VI 21:32 22.IX 13:23 21.XII 09:12 
2037 20.III 08:50 21.VI 03:22 22.IX 19:13 21.XII 15:07 
2038 20.III 14:40 21.VI 09:09 23.IX 01:02 21.XII 21:02 
2039 20.III 20:32 21.VI 14:57 23.IX 06:49 22.XII 02:40 
2040 20.III 02:11 20.VI 20:46 22.IX 12:44 21.XII 08:32 
2041 20.III 08:06 21.VI 02:35 22.IX 18:26 21.XII 14:18 
2042 20.III 13:53 21.VI 08:15 23.IX 00:11 21.XII 20:04 
2043 20.III 19:27 21.VI 13:58 23.IX 06:06 22.XII 02:01 
2044 20.III 01:20 20.VI 19:51 22.IX 11:47 21.XII 07:43 
2045 20.III 07:07 21.VI 01:33 22.IX 17:32 21.XII 13:35 
2046 20.III 12:57 21.VI 07:14 22.IX 23:21 21.XII 19:28 
2047 20.III 18:52 21.VI 13:03 23.IX 05:08 22.XII 01:07 
2048 20.III 00:33 20.VI 18:53 22.IX 11:00 21.XII 07:02 
2049 20.III 06:28 21.VI 00:47 22.IX 16:42 21.XII 12:52 
2050 20.III 12:19 21.VI 06:33 22.IX 22:28 21.XII 18:38 
----------------------------------------------------------

Популярни публикации от този блог

Строеж на Слънцето

Видимост на съзвездията от България

Ъглови размери