Нова версия на JKepler

Проекта JKepler e JAVA библиотека включваща модерни, високо точни алгоритми за работа с орбитални елементи в кеплерово представяне на планетните движения за 49 тела от Слънчевата система и всеки астероид или комета. Новата версия включва алгоритъма VSOP2013 за осемте големи планети и Плутон, ограничен до точност 0,5" (0,1" за центъра на тежестта Земя-Луна) в хелиоцентричната дължина.
Библиотеката е реализирана като отворен код с лиценз lgpl-3.0

На страницата посочена по долу може да се изтегли кода, ръководството и компилираните библиотеки.
https://sourceforge.net/projects/jkepler/

Популярни публикации от този блог

Строеж на Слънцето

Видимост на съзвездията от България

Март 2024 – видимост на планетите и астрономически явления