Суперлунието – необикновенно пълнолуние


В астрономията не се използва термина „суперлуние“, той е измислен от астролозите, разпространен от журналистите, и така се е харесал на всички, че ако видим голяма пълна луна, особено на хоризонта, значи това е „суперлуние“.

Защо Луната на хоризонта е огромна?

В момента, когато лунния диск се намира ниско над хоризонта, Луната ни се струва няколко пъти по-голяма отколкото, когато  е високо в небето. Този ефект е оптична илюзия, която се нарича „лунна илюзия“. В действителност,  ъгловия размер на Луната не зависи от нейната височина над хоризонта. 

Какво е суперлуние?

„Суперлунието“ или по точно казано„суперпълнолунието“ и повишение интерес към него принудиха астрономите да формулират критерий за това явление.

Суперлуние е периода, в който има съвпадение на пълнолунието и максималната близост на Луната към Земята (перигея). Този период не трябва да е повече от 3 дни, а разстоянието от Земята до Луната трябва да е по-малко от 362 000 километра.

Орбита на Луната

Луната се върти около Земята по елиптична орбита, правейки едно завъртане за 29,5 денонощия. Традиционно този период се нарича лунен месец. Вследствие на това, поне веднъж в месеца Луната по своята орбита е на минимално разстояние от Земята, такова положение астрономите наричат перигей, и на максимално, такова положение се нарича апогей. Поради елиптичната орбита на Луната разстоянието между Земята и Луната се изменя от 356 410 километра до 406 700 километра. Средното разстояние от Земята до Луната е 384 400 километра. Максимално близкото разстояние от Земята до Луната е по-малко от 362 000 километра. 

През 2023 година Луната е била в перигей най-близо до Земята на 21 януари в 23 часа на разстояние 356 569 километра.

Лунни фази

Луната се осветява от Слънцето. От Земята през месеца, ние виждаме, изменение на лунната фаза: новолуние, първа четвърт, пълнолуние и последна четвърт.

Кога през 2023 година настъпва суперлуние?

Да разгледаме пълнолунията от юли до септември 2023 година:

Пълнолуние   Перигей   Разстояние Разлика
03.VII 14:38 05.VII 01 360149 km  1d 10h
01.VIII 21:31 02.VIII 09 357311 km  11h
31.VIII 04:35 30.VIII 19 357181 km  10h
29.IX  12:57 28.IX  04 359911 km  1d 9h

Най-близко съвпадение на двете астрономически явления настъпва на 1 и 31 август. Ако трябва да изберем една дата това е 31 август 2023 г - разлика 9 часа и 45 минути, разстояние Земя-Луна 357 181 километра.

По материал на „Московският планетариум“ (Людмила Кошман)

 

Съвпадения на пълнолунията и перигейте в рамките на 24 часа от 2024 до 2050 година (автор П. Христозов)

2024
Пълнолуние 18.IX  05:34 Перигей   17.X  03:50
Перигей   18.IX  16:22 Пълнолуние 17.X  14:26

2025
Пълнолуние 05.XI  15:19 Перигей   04.XII 13:07
Перигей   06.XI  00:27 Пълнолуние 05.XII 01:14

2026
Пълнолуние 24.XII 03:28
Перигей   24.XII 10:31

2027
Перигей   21.I  23:48
Пълнолуние 22.I  14:17

2028
Пълнолуние 10.II  17:04 Перигей   10.III 10:21
Перигей   10.II  21:55 Пълнолуние 11.III 03:06

2029
Пълнолуние 30.III 05:26 Перигей   27.IV  19:23
Перигей   30.III 08:39 Пълнолуние 28.IV  13:36

2030
Пълнолуние 18.IV  06:20 Пълнолуние 17.V  14:19 Перигей   15.VI  02:33
Перигей   19.IV  06:45 Перигей   17.V  16:47 Пълнолуние 15.VI  21:40

2031
Пълнолуние 05.VI  14:58 Пълнолуние 04.VII 22:01 Перигей   02.VIII 09:43
Перигей   06.VI  15:11 Перигей   05.VII 00:16 Пълнолуние 03.VIII 04:45

2032
Пълнолуние 22.VII 21:51 Пълнолуние 21.VIII 04:47 Перигей   18.IX  17:07
Перигей   23.VII 21:44 Перигей   21.VIII 06:51 Пълнолуние 19.IX  12:30

2033
Пълнолуние 09.IX  05:20 Пълнолуние 08.X  13:58 Перигей   06.XI  01:59
Перигей   10.IX  04:45 Перигей   08.X  15:12 Пълнолуние 06.XI  22:32

2034
Пълнолуние 27.X  15:42 Перигей   26.XI  00:06 Перигей   24.XII 12:36
Перигей   28.X  13:13 Пълнолуние 26.XI  00:31 Пълнолуние 25.XII 10:54

2035
Пълнолуние 15.XII 02:33
Перигей   15.XII 21:41

2036
Перигей   13.I  10:41
Пълнолуние 13.I  13:16

2037
Пълнолуние 31.I  16:04 Перигей   01.III 21:44
Перигей   01.II  08:59 Пълнолуние 02.III 02:28

2038
Пълнолуние 21.III 04:09 Перигей   19.IV  07:29
Перигей   21.III 19:13 Пълнолуние 19.IV  13:36

2039
Пълнолуние 08.V  14:19 Перигей   06.VI  14:59
Перигей   09.V  04:47 Пълнолуние 06.VI  21:47

2040
Пълнолуние 24.VI  22:19 Перигей   23.VII 22:12
Перигей   25.VI  12:34 Пълнолуние 24.VII 05:05

2041
Пълнолуние 12.VIII 05:04 Перигей   10.IX  05:13
Перигей   12.VIII 19:01 Пълнолуние 10.IX  12:23

2042
Пълнолуние 29.IX  13:34 Перигей   28.X  13:31
Перигей   30.IX  02:45 Пълнолуние 28.X  21:48

2043
Пълнолуние 16.XI  23:52 Перигей   16.XII 00:01
Перигей   17.XI  11:08 Пълнолуние 16.XII 10:02

2044


2045
Пълнолуние 03.I  12:20 Перигей   01.II  10:42
Перигей   03.I  21:25 Пълнолуние 01.II  23:05

2046
Пълнолуние 21.II  01:44 Перигей   21.III 20:58
Перигей   21.II  08:44 Пълнолуние 22.III 11:27

2047
Пълнолуние 10.IV  13:35 Перигей   09.V  05:42
Перигей   10.IV  19:08 Пълнолуние 09.V  21:24

2048
Пълнолуние 27.V  21:57 Перигей   25.VI  12:47
Перигей   28.V  02:59 Пълнолуние 26.VI  05:08

2049
Пълнолуние 15.VII 05:29 Перигей   12.VIII 20:03
Перигей   15.VII 10:21 Пълнолуние 13.VIII 12:19

2050
Пълнолуние 01.IX  12:30 Перигей   30.IX  03:46
Перигей   01.IX  17:03 Пълнолуние 30.IX  20:31

Популярни публикации от този блог

Строеж на Слънцето

Видимост на съзвездията от България

Март 2024 – видимост на планетите и астрономически явления