Публикувана е началната версия на RKepler

ПУБЛИКУВАНА Е НАЧАЛНАТА ВЕРСИЯ НА RKEPLER

RKepler е библиотека от алгоритми за изчисляване на астрономически алманах разработена на езика за програмиране Rust.
RKepler се характеризира с цялостно използване на векторна алгебра, аналитично изчисляване на скоростите (също и тези на преобразуванe на пространството), прилагане на съвременните стандарти в астрономията (IAU2006, IERS2010, SOFA 2021), гарантирана точност до 1 дъгова милисекунда, вътрешно използване на размерности AU, ефемериден ден, радиан.
Чрез RKepler се решават проблемите на високоточни съвременни ефемериди за телата от Слънчевата система, техните наблюдаеми характеристики и астрономически явления.

Посвещавам на моята майка Соня.

https://sourceforge.net/p/rkepler/code/ci/master/tree/

Популярни публикации от този блог

Строеж на Слънцето

Видимост на съзвездията от България

Ъглови размери