Диамантени метеорити

Диаманта е един от най-известните минерали, произхода на който и до днес остава загадка. За многото години изучаване на диамантените находища, учените са разработили различни хипотези за техния произход. До края на 19 век се е считало, че образуването на диамантите протича само в недрата на Земята на голяма дълбочина, където температурата и налягането са много високи. Тази гледна точка започнала да се подлага на съмнение през 1888 година, когато руските изследователи Ерофеев и Лачинов, изучавайки образец от каменен метеорит, наречен на мястото на падане – Нови Урей (Мордовия) за първи път са намерили диаманти в метеоритното вещество.

Диамантоносен метеорит Нови Урей. Паднал на 4 септември 1886 г., Русия, Мордовия, фрагмент 460 г. Метеоритна колекция РАН.

Този метеорит дава начало на нов тип метеорити – уреилити, които значително се различават от мнозинството други метеорити. Те са съставени основно от оливин (Mg,Fe)2[SiO4] и пижонит (Mg,Fe,Ca)[Si2O6]. Главната тяхна особеност е във високото съдържание на въглерод – повече от 3% по маса, под формата на графит и много малки диаманти с размер няколко микрометра. По-късна са били определени като диамантоносни уреилити още четири образци на каменни метеорити: Гоалпара и Диалпур (Индия), Норе Хейг и Динго Пап Донга (западна Австралия). Предприетите изследвания с цел да се намерят диаманти в съдържащите въглерод каменни метеорити (хондрити) са дали отрицателен резултат.
Така е била установена закономерността: диамантите се появяват само в тези каменни метеорити, които по състав са близки към уреилитите, т.е. въглеродните ахондрити.
След откриването на импактните (ударни) диаманти, лонсдейлити през 1960-те години, популярна става гледната точка, че и метеоритните диаманти са възникнали при удара на метеорита в земята. Затова е необходимо скалата мишена да съдържа въглерод. Така в железния метеорит Canyon Diablo присъстват зърна лонсдейлити, но най-едрите от тях достигат размер само няколко стотин нанометра. Определено може да се твърди, че за образуването на диаманти в метеоритното вещество наличието на въглерод се явява необходимо условие, но не и достатъчно.

Железен метеорит Canyon Diablo. Съдържа импактни диаманти –лонсдейлити. Метеоритна колекция на Московския планетариум, № 60.

Така че въпроса за произхода на уреилитите днес остава открит. Съществува хипотеза, че родителско тяло на уреилитите е планета с размер по-голям от този на Луната, в недрата на която са се формирали диаманти. В резултат на някакъв космически катаклизъм тази планета е била разрушена, а метеоритите уреилити са части от нея. Съгласно друга гледна точка, диамантите в уреилитите са възникнали извън Слънчевата система в резултат на взрив на свръхнова звезда преди образуването на протопланетния облак на слънчевата система. Дали това е така? Това е въпрос за следващи изследвания.

Към всички публикации в раздел „Метеорити“


Рубриката е подготвена по материали на Московския планетариум #метеориты

Превод „Астрономически календар“, П.Х.

Популярни публикации от този блог

Строеж на Слънцето

Видимост на съзвездията от България

Ъглови размери