Пълно лунно затъмнение от земната сянка на 28.IX.2015г.

Пълно лунно затъмнение от земната сянка на 28.IX.2015г.

Условия за наблюдение

Пълното лунно затъмнение от земната сянка на 28 септември е видимо от предна Азия, Европа, Африка, Атлантическия океан, Северна и Южна Америка. В България затъмнението се наблюдава до залеза на луната в: 7:27 за София, 7:21 за Пловдив и 7:09 за Варна, или до напускането от Луната на сянката (6). Затъмнението започва през втората половина на нощта, след като Луната е преминала през кулминация. При максимума на затъмнението, Луната е в западна посока, 20° над хоризонта.

Ефемериди

         Лунно затъмнение на 28 септември 2015г.
       
________________________________________________________________________
   Явление           Официално време  P.A. Подлунна точка
                              И.Д.  С.Ш.
                 hh:mm:ss dd.mm   °   °    °
------------------------------------------------------------------------
1 Луната навлиза в полусянка   03:10:21 28.09   60   -7   +1
2 Луната навлиза в сянка     04:06:51 28.09   54  -20   +1
3 Начало на пълното затъмнение  05:10:44 28.09   29  -35   +1
4 Максимално затъмнение     05:47:08 28.09      -44   +2
5 Край на пълното затъмнение   06:23:32 28.09   295  -53   +2
6 Луната напуска сянката     07:27:25 28.09   271  -68   +2
7 Луната напуска полусянката   08:23:57 28.09   265  -81   +2
________________________________________________________________________

Максимална фаза на затъмнението от сянката = 1.282

Външни връзки.

Популярни публикации от този блог

Строеж на Слънцето

Видимост на съзвездията от България

Март 2024 – видимост на планетите и астрономически явления