Юли 2015 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.VII - 22:40, 00:40, 02:40, 04:40; 16.VII - 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40

Планети: вечер - Венера (-4.5), Юпитер (-1.8); цяла нощ - Сатурн (0.3), Нептун (7.8); сутрин - Уран (5.8).

Астероиди: 1 Ceres (7.5), 4 Vesta (7.2), 15 Eunomia (9.1)

Комети: 141P (9.6)

_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2015г. hh 
_______________________________________________________________________________
01.VII 10 Венера е 0.3° от Юпитер
02.VII 05 Луната е в пълнолуние.
05.VII 08 Венера пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
05.VII 21 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
06.VII 09 Нептун е 2,9° южно от Луната.
06.VII 22 Земята е най-далече от Слънцето. Афелий.
08.VII 03 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
08.VII 23 Луната е в последна четвърт.
09.VII 06 Уран е 0,8° северно от Луната.
12.VII 06 Меркурий пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
15.VII 08 Меркурий е 5,5° северно от Луната.
15.VII 10 Марс е 5,8° северно от Луната.
16.VII   Кометата 141P/Machholz е най-близо до Земята.
16.VII 04 Луната е в новолуние.
16.VII 07 Меркурий е 0.1° от Марс
16.VII 22 Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
18.VII 17 Юпитер е 4,0° северно от Луната.
19.VII 03 Венера е 0,4° северно от Луната.
21.VII 14 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
21.VII 22 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
23.VII 09 Венера сменя посоката на видимото си движение.
23.VII 22 Меркурий е в горно съединение със Слънцето.
24.VII 07 Луната е в първа четвърт.
25.VII 10 Астероида 1 Ceres е в противостояние на Слънцето.
26.VII 12 Сатурн е 2,2° южно от Луната.
26.VII 19 Уран сменя посоката на видимото си движение.
30.VII   Максимум на метеорния поток Южни Делта Аквариди. 
      Активност от 12.VІІ до 23.VІІІ.
31.VII 13 Луната е в пълнолуние.
_______________________________________________________________________________ 

Популярни публикации от този блог

Строеж на Слънцето

Видимост на съзвездията от България

Ъглови размери