Съзвездието Лъв на пролетното небе.

Лъв - Leo - Leo

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.I   03:40
16.I   02:40
 1.II  01:40
16.II  00:40
 1.III  23:40
16.III  22:40
 1.IV  22:40
16.IV  21:40
 1.V   20:40
16.XI  06:40
 1.XII  05:40
16.XII  04:40
_________________ 
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Зодиакалното съзвездие Лъв е разположено под Голямата мечка и се намира в област, бедна откъм светли звезди. Поради тази причина основната фигура на това съзвездие се открива ясно и се намира лесно върху небето. Най-светлата му звезда α Регулус и звездите му от втора величина β, γ, δ образуват трапец. Като съчетаем с Регулус още няколко звезди, ще получим фигура, която наподобява приседнал лъв.
В митологията Лъва, по общо мнение е убит от Херкулес, това е първия от дванадесетте подвига на древно гръцкия герой.
В съзвездието се намира радиант на метеорния поток Леониди, който е активен през ноември.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта VI
Други карти на небето със съзвездието: Карта III, Карта IV, Карта V, Карта VII, Карта VIII, Карта IX.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 120 звезди до 6.5 звездна величина.
α (алфа)
Регулус - царска звезда, е синьо-бяла звезда от 1.4 звездна величина. В бинокъл може да се види оранжевият и спътник от 8.2 зв. вел. на разстояние 175 дъгови секунди.
γ (гама)
Алгейба - грива, са два жълти гиганти от 2.4 и 3.6 звездна величина с орбитален период около 600 години. В неголям телескоп те се виждат като изключително красива двойка. В бинокъл не далеч от тях се вижда жълта звезда от 4.8 зв.вел.
β (бета)
Синьо-бяла звезда от 2.1 зв. вел. Името Денебола означава лъвска опашка.
ζ (дзета)
Бял гигант от 3.4 зв. вел. На север с око или бинокъл се вижда 35 Leo звезда от 6.0 зв. вел., а на юг по отдалечената звезда 39 Leo от 5.8 зв.вел.
54
В неголям телескоп се вижда, като двойка синьо-бели звезди от 4.5 и 6.3 зв. вел. на разтояние 6 дъгови секунди.
τ (тау)
Жълт свръх гигант с видим в бинокъл спътник от 7.5 зв. вел.
R
Дългопериодична променлива, червен гигант, изменя блясъка си с от 4.4 до 11.3 зв. вел с период от 310 дена.
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
32 α Leo 49669 10 08.4 +11 58 24.3 1.4  B8IVn+K1V   Simbad, WDS
  Име: Регулус;  
  Кратна звезда: *Б AB Va=1.4 Vb=8.2 Δ=175.2" за 2012;
41 γ Leo 50583 10 20.0 +19 50 39.9 2.0  K1IIIb+G7III  Simbad, WDS
  Име: Алгейба;
  Кратна звезда: *т AB Va=2.4 Vb=3.6 Δ=4.5" за 2013;
94 β Leo 57632 11 49.1 +14 34 11.0 2.1  A3 Va     Simbad
  Име: Денебола
68 δ Leo 54872 11 14.1 +20 31 17.9 2.5  A4 V      Simbad
  Име: Зосма
17 ε Leo 47908 09 45.9 +23 46 75.6 3.0  G1 II     Simbad
70 θ Leo 54879 11 14.2 +15 26 50.6 3.4  A2 V      Simbad
36 ζ Leo 50335 10 16.7 +23 25 84.0 3.4  F0 III     Simbad, WDS
  Кратна звезда: *О AB Va=3.4 Vb=6.0 Δ=335" за 2012; 
  B = 35  Leo 50319 Simbad;
30 η Leo 49583 10 07.3 +16 46 389  3.4  A0 Ib     Simbad
14 ο Leo 47508 09 41.2 +09 54 40.0 3.5  A5V+F6II    Simbad
47 ρ Leo 51624 10 32.8 +09 18 1700 3.9  B1 Iab     Simbad
24 μ Leo 48455 09 52.8 +26 00 38.1 3.9  K2 III     Simbad
78 ι Leo 55642 11 23.9 +10 32 23.7 4.0  F3 V      Simbad
54  Leo 53417 10 55.6 +24 45 88.0 4.3  A1V+A2Vn    Simbad, WDS
  Кратна звезда: *т AB Va=4.5 Vb=6.3 Δ=6.4" за 2011;
84 τ Leo 55945 11 27.9 +02 51 182  5.0  G8 Iab     Simbad, WDS
  Кратна звезда: *б AB Va=5.1 Vb=7.5 Δ=88.0" за 2010;
  R Leo 48036 09 47.6 +11 26 71.3 7.53 M6e-M8IIIe   Simbad, GCVS
  Променлива звезда: дългопериодична M V=4.4-11.3 период=309.9д;
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, мъглявини и галактики.

NGC 2903
Пресечена спирална галактика, видима при тъмно небе в неголям телескоп близо до звездата λ.
M95
Пресечена спирална галактика, в неголям телескоп се вижда като кръгла мъглявина, а в по-голям се различават и спиралните ръкави.
M96
Пресечена спирална галактика, образуваща група с М95, М105 и NGC3384.
M105
По малка по размер елиптична галактика, намираща се на 1 градус от М95 и М96.
NGC 3384
Сферична галактика, разположена в едно зрително поле на телескопа с М105.
M65
Спирална галактика, удължената форма на която ясно се вижда в телескоп с диаметър над 100мм.
M66
Заедно с M65 и NGC 3628 образуват група от галактики между звездите θ и ι. Пресечена спирална галактика с удължено ядро видима в неголям телескоп.
NGC 3628
Красива удължена галактика, пресечена от облак тъмен прах по дължина. В близост до M65 и M66.
________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   &#39 
________________________________________________________________________________
т M66 NGC3627 Leo 11 20.3 +12 59  8.9  9x4  Галактика спирална  Simbad 
  На границата на видимост в бинокъл, в телескоп ясно се наблюдават спиралните 
  ръкави и удължено ядро.
т`NGC2903   Leo 09 32.2 +21 30  9.0 10x5  Галактика спирална  Simbad 
  Галактика с ярък овален център, асиметрична, относително лесна за откриване.
т M96 NGC3368 Leo 10 46.8 +11 49  9.2  7x5  Галактика спирална  Simbad 
  Удължена централна част, която съдържа ярко звездообразно ядро.
т M65 NGC3623 Leo 11 18.9 +13 06  9.3 10x3  Галактика спирална  Simbad 
  Овална централна част с удължени ръкави.
т NGC3628   Leo 11 20.3 +13 35  9.5 12x3  Галактика спирална  Simbad 
  Красива удължена галактика, пресечена от облак тъмен прах по дължина.
т M95 NGC3351 Leo 10 44.0 +11 42  9.7  7x5  Галактика спирална  Simbad 
  Звездообразно ядра, спиралните ръкави се наблюдават трудно. На 41' 
  западно от М96.
т M105 NGC3379 Leo 10 47.8 +12 35  9.8  5x4  Галактика елипсовидна Simbad 
  Звездообразно ядро, по-лесно видимо от М95. На 48' северно от М96.
Т NGC3384   Leo 10 48.3 +12 38 10.0  5x3  Галактика спирална  Simbad 
  Само на 8' източно от М105, звездообразно ядро обкръжено от мъглявина.
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;

Популярни публикации от този блог

Строеж на Слънцето

Видимост на съзвездията от България

Март 2024 – видимост на планетите и астрономически явления