Съзвездието Рак на пролетното небе

Рак - Cancer - Cnc

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.I   01:40
16.I   00:40
 1.II  23:40
16.II  22:40
 1.III  21:40
16.III  20:40
 1.IV  20:40
 1.XI  05:40
16.XI  04:40
 1.XII  03:40
16.XII  02:40
_________________ 
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Зодиакално съзвездие на север от небесния екватор. Разположено е между забележителните съзвездия Лъв и Близнаци, но в него липсват светли звезди. От петте му най-светли звезди, всички от четвърта величина, може да се образува проста фигура, показана на картата.
Малко в дясно от средното място между звездите γ и δ от това съзвездие се вижда един от най-известните звездни купове, наречен Ясли (Praesepe). С просто око се вижда като мъгливо петно от трета звездна величина, поради това, че звездите му са много по-близо една до друга, отколкото е разделителната способност на човешкото око. От друга страна, никоя от тях не е достатъчно светла, за да се вижда с просто око - виждаме само общия ефект на голям брой слаби звезди. Състои се от над 200 звезди, а видимият му диаметър е 1.5°.
Съзвездието се свързва с митологичния рак, нападнал Херкулес, докато героят се сражавал с Хидра. Ракът бил победен и качен на небето, като съзвездие.

Карти и схеми.


Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта V
Други карти на небето със съзвездието: Карта II, Карта III, Карта IV, Карта VI, Карта VII, Карта VIII.

Карта на съзвездието.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 100 звезди до 6.5 звездна величина.
β (бета)
Оранжев гигант от 3.5 звездна величина. Най-ярката звезда в съзвездието.
δ (делта)
Оранжев гигант от 3.9 зв. вел.
ι (йота)
Жълт свръх гигант от 4.0 зв. вел. със синьо-бял спътник от 6.6 зв. вел. на разстояние 31 дъгови секунди.
ζ (дзета)
Кратна звезда, в неголям телескоп се виждат две жърти звезди от 5.3 и 5.9 зв. вел. В по-мощен телескоп ярката компонента се разделя на две звезди от 5.3 и 6.3 зв. вел.
RS
Червен гигант, полуправилна променлива с изменение на блясъка от 5.3 до 6.3 зв. вел.
X
Тъмно червен гигант, полуправилна променлива. Представител на така наречените въглеродни звезди.
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
17 β Cnc 40526 08 16.5 +09 11 93.0 3.52 K4 III     Simbad
  Име: Алтарф;
47 δ Cnc 42911 08 44.7 +18 09 40.0 3.94 K0 III     Simbad
48 ι Cnc 43103 08 46.7 +28 46 102  4.03 G8Iab+A3V   Simbad, WDS
  Двойна звезда: *т AB Va=4.1 Vb=6.6 Δ=31.0" PA=305° за 2013;
  B = 48 ι Cnc 43100 Simbad;
16 ζ Cnc 40167 08 12.2 +17 39 25.1 4.67 F8V+G0V    Simbad, WDS
  Двойна звезда: *Т AB Va=5.3 Vb=6.3 Δ=1.1" PA=26° за 2013 
         *т AC Va=5.3 Vc=5.9 Δ=6.4" PA=65° за 2013;
  RS Cnc 45058 09 10.6 +30 58 143  5.95 M6e Ib-II (S) Simbad, GCVS
  Променлива звезда: полуправилна SRC p=6.2-7.7 период=120д;
  X Cnc 43811 08 55.4 +17 14 342  6.40 C5,4 (N3)   Simbad, GCVS
  Променлива звезда: полуправилна SRB V=5.6-7.5 период=195д;
  Червена звезда: B-V=3.23 R-V=-2.11;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален
Спектрална класификация, Типове променливи звезди

Звездни купове, мъглявини и галактики.

M44
Разсеян звезден куп с около 50 по-ярки звезди, наречен Ясли. С очи в тъмна вечер се вижда като мъгливо петно, но по-добре е да се наблюдава в бинокъл. Най-ярката звезда е ε от 6.3 зв. вел. Звездният куп е с диаметър равен на почти три пълни Луни.
M67
Този разсеян звезден куп е по-плътен и малък от М44. В бинокъл или неголям телескоп той изглежда като мъглива елипса с размер, равен на видимия диаметър на пълната Луна. За да се разделят най-ярките от неговите около 200 звезди, ще е необходим телескоп с диаметър 75мм.
________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   &#39 
________________________________________________________________________________
О`M44 NGC2632 Cnc 08 40.4 +19 40  3.1  80  Разсеян звезден куп  Simbad 
  Име: Ясли; Лесно видим, като мъгливо петно с просто око, впечатляващ 
  в бинокъл и телескоп с голямо зрително поле.
б`M67 NGC2682 Cnc 08 51.3 +11 48  6.9  20  Разсеян звезден куп  Simbad
  Голяма мъглявина в бинокъл, красива група звезди в телескоп.
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;

Популярни публикации от този блог

Строеж на Слънцето

Видимост на съзвездията от България

Еклиптика