Юпитер и Луната се срещат на 21-22 януари в съзвездието Бик.

Юпитер ще бъде покрит от Луната на 22 януари в 5 часа, явлението няма да е видимо от територията на България. Максимално сближаване 2° между обектите ще се наблюдава при залеза им, след 3 часа на 22 януари. Около 20 часа на 21 януари планетите ще са на разстояние 4.5° както е показано на картата по-долу.


С просто око може да се наблюдава съзвездието Бик, разсеяния звезден куп Плиади, Юпитер и Луната. С бинокъл ще се видят фигури от лунната повърхност, спътниците на Юпитер и слаби звезди от куповете Плеади и Хиади. С телескоп може да се наблюдава зоните в атмосферата на Юпитер, спътниците му, релефа на Луната , както и двойни звезди от Плеади и Хиади.

За 20 часа спътниците на Юпитер имат следното разположение:

Като в 20:48 ще завърши затъмнението на спътника Ганимед от сянката на Юпитер. Подробни сведения за Юпитер могат да се открият на адрес "Астрономически календар - Юпитер", а за галилеевите спътници  от страницата http://astrocalendar.50webs.com/jupitersat.html.

Луната на 21 януари нараства към пълнолуние и е с фаза 0,7:


Точни данни за спътника могат да се получат от "Астрономически календар - Луна".

Интересното съзвездие Бик с ярки и обширни звездни купове, Плеади и Хиади, съставени от многобройни кратни звезди е важен и интересен обект за наблюдение от астронома любител. Карти и сведения за съзвездието Бик са публикувани на страницата "Звездно небе - Бик"

Популярни публикации от този блог

Строеж на Слънцето

Видимост на съзвездията от България

Март 2024 – видимост на планетите и астрономически явления