Атмосферата на Венера

АСТРОНОМИЯ ЗА ВСИЧКИ – Планети

Гениалния руски учен Михаил Ломоносов предполага, че светлата окръжност около Венера при напускане на слънчевия диск е нейната осветена атмосфера.

На 6 юни 1761 година е открита атмосферата на Венера. Гениалния руски учен Михаил В. Ломоносов през този ден е наблюдавал преминаването на Венера пред слънчевия диск и открива нейната атмосфера.

Атмосферата на Венера, това е обвивка, състоящата се предимно от въглероден двуокис и азот. Тя съдържа облаци от сярна киселина, които правят невъзможно наблюдаването на повърхността ѝ във видима светлина. Атмосферата на Венера е многократно по-плътна и гореща от земната атмосфера: нейната температура на средно ниво на повърхността е около 467 °С, а налягането – 93,3 бар.

Атмосферата на Венера се намира в състояние на силна циркулация и въртене. Тя прави пълно завъртане само за четири земни денонощия, което е много пъти по-малко от периода на въртене на планетата – 243 дена.

По материали на Московский Планетарий.

Популярни публикации от този блог

Строеж на Слънцето

Видимост на съзвездията от България

Март 2024 – видимост на планетите и астрономически явления