Импактитите – свидетели на космически катастрофи


Повърхността на земята през цялата си геоложка история се е намирала под постоянна метеоритна бомбардировка. Повечето космически тела изгарят в атмосферата на нашата планета, но отделни екземпляри достигат нейната повърхност, образувайки вдлъбнатини с кръгла форма – метеоритни кратери с диаметър десетки до стотици километри. Такива структури се наричат астроблеми (звездни рани) или още ударни кратери. Този термин е предложен от американския геолог Робърт Диц през 1960 г. В района на астроблемата се образува особен клас скали – импактити, възникващи при ударно-взривно скалообразуване, когато налягането за секунди достига стотици хиляди атмосфери, а температурата хиляди градуси по Целзий. Импактитите се разделят на три основни класа: импактирани скали, претопени скали и импактни (ударни) брекчи.

Към импактираните скали се отнасят скалите мишени, подложени на удар от метеорит, като ударната вълна не е унищожила в тях изцяло признаците на първичната скала. Претопените скали се образуват вследствие на много високи температури, възникващи при удар на голям метеорит в земята с последвало топене, както на земната скала, така и на самия метеорит. Важна характеристика на този клас импактити е обемното отношение на матрицата към късовете. Разделят го в две разновидности: зювити – съдържание на претопено стъкло по-малко то 15%, и тагамити, където претопената маса е повече от 50%.

Пластина частично претопена скала (зювит), размер 15х11х2 см, маса 0,39 кг. от метеоритния кратер Нордлингер-Рийс (Германия). Диаметър на кратера 24 км, възраст 14,3 млн.години. Метеоритна колекция на Московския планетариум, № 95.

Импактните брекчи (от италиански breccia – отломък) са скали, състоящи се от зациментирани ръбести отломки на скалата мишена, образували се след удара.   

Импактна брекча, размер 35х35х11 см, маса 1,6 кг. от метеоритния кратер Карлински (Татарстан, Русия). Диаметър на кратера 10 км., възраст 5 млн.години. Метеоритна колекция на Московския планетариум, № 99.

Във всеки клас импактитите се различават по размер на отломките, състав на цимента, степен на съхраняване на кристалната структура на минералите, степен на претопяване на основната маса на скалата и други признаци. Химичния състав на импактитите е разнообразен и в голяма степен отразява състава на скалата мишена, изменен чрез изпарение на някой летливи компоненти и допълнен с примеси внесени от метеоритното вещество.

Импактна брекча, размер 11х9х5 см, маса 0,45 кг от метеоритния кратера Карски (Тюменска област, Русия). Диаметър на кратера 65 км., възраст 69 млн.години. Метеоритна колекция на  Московския планетариум, № 100.

Наличието на импактити в земната кора е важен критерий при търсене древни астроблеми, които за милиони години са били частично или напълно унищожени от процесите на ерозия. В настоящия момент броя на достоверно установените ударни кратери (астроблеми) с диаметър по-голям от 1 километър надхвърля 200 (от тях повече от 20 са на територията на Русия). Тяхната възраст е от 2,5 милиарда години и по-малка. Тъй като Земята има доста активна геоложка история, то по-голяма част от метеоритните кратери са унищожени, обаче може да се предположи, че значителен брой импактни (ударни) структури все още очакват своето откриване.

Към всички публикации в раздел „Метеорити“


Рубриката е подготвена по материали на Московския планетариум #метеориты

Превод „Астрономически календар“, П.Х.  

Популярни публикации от този блог

Видимост на съзвездията от България

Каква е разликата между метеор и метеорит?

Звезден дъжд в съзвездието Лира