Публикации

Показват се публикации от 2015

Ново издание на "Астрономически календар"

Новото издание на "Астрономически календар" за 2016 година е публикувано! "Астрономически календар" е достъпен на следния адрес  http://astrocalendar.50webs.com/index.html Автора пожелава успешна и звездна Нова година!

Януари 2016 - видимост на планетите и астрономически явления

Слънце: Дата -18° -6° Изгрев На юг Залез -6° -18° ------------------------------------------------------- 1.I 06:15 07:24 07:57 12:30 17:03 17:35 18:45 31.I 06:05 07:12 07:42 12:40 17:37 18:07 19:14 (за София; Пловдив -6 мин; Варна -18 мин) Звездно небе: 1.I - 17:40 , 19:40 , 21:40 , 23:40 , 01:40 , 03:40 , 05:40 , 07:40 ; 16.I - 18:40 , 20:40 , 22:40 , 00:40 , 02:40 , 04:40 , 06:40 Планети: вечер - Меркурий (-0,3), Уран (Риби; 5,8), Нептун (Водолей; 7,9); цяла нощ - Юпитер (Лъв; -2,3); сутрин - Венера (-4,1), Марс (Дева, Везни; 0,9), Сатурн (Змиеносец; 0,5); Астероиди: 4 Vesta (Кит; 7,9), 5 Astraea (Лъв; 9,4), 27 Euterpe (Близнаци, Бик; 8,7) Комети: C/2013 US10 (Воловар, Голяма мечка; 4,9), P/2010 V1 (Лъв; 9,2) Юлиански ден JD = ден от месеца + 2457387.5 _______________________________________________________________________________ Дата Час Събитие 2016г. hh _____________________

Ярка комета на утринното небе през декември 2015.

Изображение
Данни за C/2013 US10 (Catalina) Условия за наблюдение. Кометат C/2013 US10 се появява на утринното небе след съединение със Слънцето в края на ноември и остава ярка и видима с просто око през целият декември. Пътят и преминава през съзвездията Дева и Воловар. Явления. Съединения с Луната. __________________ Перихелий 15.XI 18 часа. Дата Час Спрямо Най-близо до Земята 14.VIII 2015г. Луната __________________ 11.XI 03 9,9° S 07.XII 23 3,2° N __________________ Ефемериди. ________________________________________________________________________________ Дата Изгрев Горна Залез | α δ π Δ r | λ V кулм. | | 2015г. hh:mm hh:mm hh:mm | hh mm ss.s °° '' "" " A.U. A.U. | ° m ___________________________|_________________________________________|__________ 26.XI 05:18 10:27 15:36 | 14 19 46.5 -14

Декември 2015 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.XII - 17:40 , 19:40 , 21:40 , 23:40 , 01:40 , 03:40 , 05:40 ; 16.XII - 18:40 , 20:40 , 22:40 , 00:40 , 02:40 , 04:40 , 06:40 Планети: вечер - Меркурий (-0,6), Нептун (7.9); цяла нощ - Юпитер (-2.2), Уран (5.8); сутрин - Венера (-4.2), Марс (1.3). Астероиди: 4 Vesta (7.5), 15 Eunomia (8.9), 27 Euterpe (8.7), 29 Amphitrite (9.6) Комети: C/2013 US10 (4.8) _______________________________________________________________________________ Дата Час Събитие 2015г. hh _______________________________________________________________________________ 03.XII 09 Луната е в последна четвърт. 03.XII 19 Астероида 15 Eunomia е най-близо до Слънцето. Перихелий. 04.XII 06 Юпитер е 1,7° северно от Луната . 04.XII 20 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел. 05.XII 16 Луната е най-далече от Земята. Апогей. 06.XII 04 Марс е 0,1° северно от Луната . 07.XII 19 Венера е 0,6° южно от Луната . 10.XII 17 Сатурн е 3,1° южно от Луната . 11.XII

Ноември 2015 - видимост на планетите и астрономически явления

Ноември 2015. Звездно небе: 1.XI - 17:40 , 19:40 , 21:40 , 23:40 , 01:40 , 03:40 , 05:40 ; 16.XI - 18:40 , 20:40 , 22:40 , 00:40 , 02:40 , 04:40 , 06:40 Планети: вечер - ; цяла нощ - Уран (5.7), Нептун (7.9); сутрин - Венера (-4.3), Марс (1.6), Юпитер (-1.9). Астероиди: 4 Vesta (6.9), 15 Eunomia (8.4), 27 Euterpe (9.7), 29 Amphitrite (8.9) Комети: C/2013 US10 (4.7) _______________________________________________________________________________ Дата Час Събитие 2015г. hh _______________________________________________________________________________ 03.XI 03 Венера е 0.7° от Марс 03.XI 14 Луната е в последна четвърт. 06.XI 16 Юпитер е 2,2° северно от Луната . 07.XI 10 Марс е 1,7° северно от Луната . 07.XI 14 Венера е 1,2° северно от Луната . 07.XI 17 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел. 07.XI 23 Луната е най-далече от Земята. Апогей. 11.XI 11 Меркурий е 3,2° южно от Луната . 11.XI 19 Луната е в новолуние. 13.XI

Октомври 2015 - видимост на планетите и астрономически явления

Октомври 2015 Звездно небе: 1.X - 20:40 , 22:40 , 00:40 , 02:40 , 04:40 , 06:40 ; 16.X - 19:40 , 21:40 , 23:40 , 01:40 , 03:40 , 05:40 Планети: вечер - Сатурн (0.6); цяла нощ - Уран (5.7), Нептун (7.8); сутрин - Меркурий (-0,6), Венера (-4.5), Марс (1.8), Юпитер (-1.8). Астероиди: 1 Ceres (8.8), 4 Vesta (6.3), 15 Eunomia (7.9), 29 Amphitrite (8.8) Комети: _______________________________________________________________________________ Дата Час Събитие 2015г. hh _______________________________________________________________________________ 03.X 14 Астероида 15 Eunomia е в противостояние на Слънцето. 05.X 00 Луната е в последна четвърт. 08.X 05 Меркурий пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел. 08.X 23 Венера е 0,7° северно от Луната . 09.X 01 Меркурий сменя посоката на видимото си движение. 09.X 17 Марс е 3,3° северно от Луната . 10.X 00 Юпитер е 2,6° северно от Луната . 11.X 13 Луната пресича възходящо еклиптиката.

Пълно лунно затъмнение от земната сянка на 28.IX.2015г.

Изображение
Пълно лунно затъмнение от земната сянка на 28.IX.2015г. Условия за наблюдение Пълното лунно затъмнение от земната сянка на 28 септември е видимо от предна Азия, Европа, Африка, Атлантическия океан, Северна и Южна Америка. В България затъмнението се наблюдава до залеза на луната в: 7:27 за София, 7:21 за Пловдив и 7:09 за Варна, или до напускането от Луната на сянката (6). Затъмнението започва през втората половина на нощта, след като Луната е преминала през кулминация. При максимума на затъмнението, Луната е в западна посока, 20° над хоризонта. Ефемериди Лунно затъмнение на 28 септември 2015г. ________________________________________________________________________ Явление Официално време P.A. Подлунна точка И.Д. С.Ш. hh:mm:ss dd.mm ° °

Септември 2015 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.IX - 20:40 , 22:40 , 00:40 , 02:40 , 04:40 , 06:40 ; 16.IX - 19:40 , 21:40 , 23:40 , 01:40 , 03:40 , 05:40 Планети: вечер - Сатурн (0.6); цяла нощ - Уран (5.7), Нептун (7.8); сутрин - Венера (-4.5), Марс (1.8), Юпитер (-1.7). Астероиди: 1 Ceres (8.3), 4 Vesta (6.2), 15 Eunomia (8.0), 29 Amphitrite (9.4) Комети: 141P (8.9) _______________________________________________________________________________ Дата Час Събитие 2015г. hh _______________________________________________________________________________ 01.IX 06 Нептун е в противостояние на Слънцето. 01.IX 08 Венера е 8.8° от Марс 01.IX 19 Уран е 1,0° северно от Луната . 04.IX 13 Меркурий е в най-голяма източна елонгация (27°). Вечерна видимост. 05.IX 11 Венера сменя посоката на видимото си движение. 05.IX 12 Луната е в последна четвърт. 10.IX 10 Венера е 2,6° южно от Луната . 10.IX 22 Марс е 4,6° северно от Луната . 12.IX 06 Юпитер е 3,1° северно от Луната

Август 2015 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.VIII - 20:40 , 22:40 , 00:40 , 02:40 , 04:40 , 06:40 ; 16.VIII - 21:40 , 23:40 , 01:40 , 03:40 , 05:40 Планети: вечер - Сатурн (0.5); цяла нощ - Уран (5.7), Нептун (7.8); сутрин - Марс (1.8). Астероиди: 1 Ceres (7.8), 4 Vesta (6.7), 15 Eunomia (8.6) Комети: 141P (8.3) _______________________________________________________________________________ Дата Час Събитие 2015г. hh _______________________________________________________________________________ 02.VIII 13 Луната е най-близо до Земята. Перигей. 02.VIII 16 Нептун е 2,8° южно от Луната . 02.VIII 22 Сатурн сменя посоката на видимото си движение. 04.VIII 05 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел. 05.VIII 00 Венера е 6.9° от Юпитер 05.VIII 08 Астероида 6 Hebe е в съединение със Слънцето. 05.VIII 12 Уран е 1,0° северно от Луната . 06.VIII 17 Меркурий е 7.9° от Венера 07.VIII 05 Луната е в последна четвърт. 07.VIII 10 Меркурий е 0.5° от Юпитер 08.VIII 22 Венера е

Юли 2015 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.VII - 22:40 , 00:40 , 02:40 , 04:40 ; 16.VII - 21:40 , 23:40 , 01:40 , 03:40 , 05:40 Планети: вечер - Венера (-4.5), Юпитер (-1.8); цяла нощ - Сатурн (0.3), Нептун (7.8); сутрин - Уран (5.8). Астероиди: 1 Ceres (7.5), 4 Vesta (7.2), 15 Eunomia (9.1) Комети: 141P (9.6) _______________________________________________________________________________ Дата Час Събитие 2015г. hh _______________________________________________________________________________ 01.VII 10 Венера е 0.3° от Юпитер 02.VII 05 Луната е в пълнолуние. 05.VII 08 Венера пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел 05.VII 21 Луната е най-близо до Земята. Перигей. 06.VII 09 Нептун е 2,9° южно от Луната . 06.VII 22 Земята е най-далече от Слънцето. Афелий. 08.VII 03 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел. 08.VII 23 Луната е в последна четвърт. 09.VII 06 Уран е 0,8° северно от Луната . 12.VII 06 Меркурий пресича възходящо еклиптиката. Възходящ въ

Юни 2015 - видимост на планетите и астрономически явления.

Звездно небе: 1.VI - 22:40 , 00:40 , 02:40 , 04:40 ; 16.VI - 21:40 , 23:40 , 01:40 , 03:40 Планети: вечер - Венера (-4.4), Юпитер (-1.9); цяла нощ - Сатурн (0.2); сутрин - Уран (5.9), Нептун (7.9). Астероиди: 1 Ceres (8.1) Комети: C/2013 US10 (9.4) _______________________________________________________________________________ Дата Час Събитие 2015г. hh _______________________________________________________________________________ 01.VI 23 Сатурн е 1,9° южно от Луната . 02.VI 19 Луната е в пълнолуние. 02.VI 22 Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий. 06.VI 21 Венера е в най-голяма източна елонгация (45°). Вечерна видимост. 09.VI 03 Нептун е 3,1° южно от Луната . 09.VI 18 Луната е в последна четвърт. 10.VI 07 Луната е най-близо до Земята. Перигей. 11.VI 02 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел. 11.VI 22 Меркурий сменя посоката на видимото си движение. 11.VI 23 Уран е 0,5° северно от Луната . 12.VI 23 Нептун

Май 2015 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.V - 20:40 , 22:40 , 00:40 , 02:40 , 04:40 ; 16.V - 21:40 , 23:40 , 01:40 , 03:40 , 05:40 Планети: вечер - Меркурий (0,3), Венера (-4.2); цяла нощ - Юпитер (-2.1), Сатурн (0.0); сутрин - Нептун (7.9). Астероиди: 1 Ceres (8.6) Комети: _______________________________________________________________________________ Дата Час Събитие 2015г. hh _______________________________________________________________________________ 01.V 12 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел. 04.V 06 Луната е в пълнолуние. 05.V 19 Сатурн е 2,0° южно от Луната . 06.V Максимум на метеорния поток Ета Аквариди .Активност от 19.ІV до 28.V. 07.V 07 Меркурий е в най-голяма източна елонгация (21°). Вечерна видимост. 11.V 13 Луната е в последна четвърт. 12.V 22 Нептун е 3,3° южно от Луната . 14.V 23 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел. 15.V 03 Луната е най-близо до Земята. Перигей. 15.V 15 Уран е 0,2° север

Съзвездието Лъв на пролетното небе.

Изображение
Лъв - Leo - Leo Видимост. _________________ Дата Кулминация hh:mm _________________ 1.I 03:40 16.I 02:40 1.II 01:40 16.II 00:40 1.III 23:40 16.III 22:40 1.IV 22:40 16.IV 21:40 1.V 20:40 16.XI 06:40 1.XII 05:40 16.XII 04:40 _________________ Кулминация-намира се най-високо и на юг. Описание. Зодиакалното съзвездие Лъв е разположено под Голямата мечка и се намира в област, бедна откъм светли звезди. Поради тази причина основната фигура на това съзвездие се открива ясно и се намира лесно върху небето. Най-светлата му звезда α Регулус и звездите му от втора величина β, γ, δ образуват трапец. Като съчетаем с Регулус още няколко звезди, ще получим фигура, която наподобява приседнал лъв. В митологията Лъва, по общо мнение е убит от Херкулес, това е първия от дванадесетте подвига на древно гръцкия герой. В съзвездието се намира ра

Април 2015 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.IV - 20:40 , 22:40 , 00:40 , 02:40 , 04:40 , 06:40 ; 16.IV - 21:40 , 23:40 , 01:40 , 03:40 , 05:40 Планети: вечер - Меркурий (-0,5), Венера (-4.1), Марс (1.4); цяла нощ - Юпитер (-2.3), Сатурн (0.2); сутрин - Нептун (7.9). Астероиди: 3 Juno (9.7), 7 Iris (9.7) Комети: _______________________________________________________________________________ Дата Час Събитие 2015г. hh _______________________________________________________________________________ 01.IV 16 Луната е най-далече от Земята. Апогей. 04.IV 06 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел. 04.IV 15 Пълно лунно затъмнение от сянката на Земята. 04.IV 15 Луната е в пълнолуние. 06.IV 17 Уран е в съединение със Слънцето. 08.IV 15 Меркурий е 0.5° от Уран 08.IV 16 Сатурн е 2,2° южно от Луната . 08.IV 22 Юпитер сменя посоката на видимото си движение. 10.IV 07 Меркурий е в горно съединение със Слънцето. 12.IV 06 Луната е в последна четвърт. 12.IV

Пролетно равноденствие със слънчево затъмнение през 2015 година

Изображение
На 20 март 2015г ще настъпят едновременно три астрономически явления, пролетно равноденствие, т.е. момента в който центъра на слънчевия диск се намира в пресечната точка на еклиптиката с екватора, новолуние и луната ще пресече еклиптиката. Като следствие от това ще се наблюдава пълно слънчево затъмнение, видимо и в България като частично. Затъмнението на 20 март е видимо над Европа, Близкия изток, северна Африка и Атлантическия океан. Като линията на пълно затъмнение преминава над северния атлантик и Арктика. В България са достъпни за наблюдение всички фази на затъмнението през първата половина на деня при височина над хоризонта позволяваща удобното им проследяване. Максималната фаза ще бъде около 0.5 Ефемериди. Слънчево затъмнение на 20 март 2015г. _______________________________________________________________________________ Населено Географска Начало Максимум Край място дължина ширина час Н час

Съзвездието Рак на пролетното небе

Изображение
Рак - Cancer - Cnc Видимост. _________________ Дата Кулминация hh:mm _________________ 1.I 01:40 16.I 00:40 1.II 23:40 16.II 22:40 1.III 21:40 16.III 20:40 1.IV 20:40 1.XI 05:40 16.XI 04:40 1.XII 03:40 16.XII 02:40 _________________ Кулминация-намира се най-високо и на юг. Описание. Зодиакално съзвездие на север от небесния екватор. Разположено е между забележителните съзвездия Лъв и Близнаци, но в него липсват светли звезди. От петте му най-светли звезди, всички от четвърта величина, може да се образува проста фигура, показана на картата. Малко в дясно от средното място между звездите γ и δ от това съзвездие се вижда един от най-известните звездни купове, наречен Ясли (Praesepe). С просто око се вижда като мъгливо петно от трета звездна величина, поради това, че звездите му са много по-близо една до друга, отколкото е разделителната способ

Март 2015 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.III - 19:40 , 21:40 , 23:40 , 01:40 , 03:40 , 05:40 ; 16.III - 18:40 , 20:40 , 22:40 , 00:40 , 02:40 , 04:40 Планети: вечер - Венера (-4.0), Марс (1.3); цяла нощ - Юпитер (-2.5), Сатурн (0.3); сутрин - . Астероиди: 3 Juno (9.1), 7 Iris (8.9) Комети: _______________________________________________________________________________ Дата Час Събитие 2015г. hh _______________________________________________________________________________ 03.III 06 Юпитер е 5,3° северно от Луната . 04.III 20 Венера е 0.1° от Уран 05.III 09 Луната е най-далече от Земята. Апогей. 05.III 20 Луната е в пълнолуние. 06.III 15 Астероида 7 Iris е в противостояние на Слънцето. 06.III 22 Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий. 07.III 23 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел. 11.III 18 Марс е 0.3° от Уран 12.III 10 Сатурн е 2,2° южно от Луната . 13.III 19 Луната е в последна четвърт. 14.III 23 Сатурн сменя посоката на видимото си дви

Нова версия на JKepler

Проекта JKepler e JAVA библиотека включваща модерни, високо точни алгоритми за работа с орбитални елементи в кеплерово представяне на планетните движения за 49 тела от Слънчевата система и всеки астероид или комета. Новата версия включва алгоритъма VSOP2013 за осемте големи планети и Плутон, ограничен до точност 0,5" (0,1" за центъра на тежестта Земя-Луна) в хелиоцентричната дължина. Библиотеката е реализирана като отворен код с лиценз lgpl-3.0 На страницата посочена по долу може да се изтегли кода, ръководството и компилираните библиотеки. https://sourceforge.net/projects/jkepler/

Февруари 2015 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.II - 19:40 , 21:40 , 23:40 , 01:40 , 03:40 , 05:40 ; 16.II - 18:40 , 20:40 , 22:40 , 00:40 , 02:40 , 04:40 , 06:40 Планети: вечер - Венера (-3.9), Марс (1.2), Уран (5.9); цяла нощ - Юпитер (-2.6); сутрин - Меркурий (0,2), Сатурн (0.5). Астероиди: 3 Juno (8.3), 7 Iris (9.0) Комети: C/2014 Q2 (9.3) _______________________________________________________________________________ Дата Час Събитие 2015г. hh _______________________________________________________________________________ 01.II 19 Венера е 0.7° от Нептун 04.II 01 Луната е в пълнолуние. 04.II 07 Юпитер е 5,0° северно от Луната . 06.II 08 Луната е най-далече от Земята. Апогей. 06.II 20 Юпитер е в противостояние на Слънцето. 08.II 19 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел. 11.II 08 Меркурий сменя посоката на видимото си движение. 12.II 05 Луната е в последна четвърт. 13.II 02 Сатурн е 2,1° южно от Луната