Хондритите – връстници на Слънцето

Метеоритите по състав се делят на три главни групи: каменни, железни и железнокаменни. При каменните метеорити най-разпространена е групата на така наречените хондрити, които са 85% от падналите на земята метеорити. Те на свой ред се делят на подгрупи: обикновени, въглеродни, енстатити и други.

Хондритите са древна материя, която се е образувала заедно със Слънцето. Наричат ги хондрити заради характерните сферични образувания – хондрули (от древно гръцки Χόνδρος - зърно) със силикатен състав и размер от 1 милиметър и повече. Хондрулите „плават“ в дребно кристална матрица, която се отличава по състав от тях. 

Метеорит Ромашки, намерен през 2009 г., село Ромашки, Волгоградска област. Хондрит обикновен, маса 146 г., размер 130х100х4 мм. Метеоритна колекция на Московския планетариум, № 16.

При метеоритите се различава абсолютна, космическа и земна възраст. Абсолютната възраст е времето, изминало от окончателната кристализация на минералите от протопланетното вещество. Космическата е интервала от време между момента на отделяне на метеорита от родителското тяло до падането му на Земята. Земната е промеждутъка от време, в който метеорита е бил на нашата планета. Данните от радиоизотопния анализ показват, че абсолютната възраст на повечето хондрити е 4,5 милиарда години и повече, т.е. те са се образували заедно с нашето светило Слънцето. Този резултати добре се връзват с информацията за химичния състав на хондритите, който е доста близък до химичния състав на Слънцето, като се изключат летливите компоненти.

Метеорит Вятка, намерен през 1992 г., река Вятка, Кировска област. Хондрит обикновен, маса 173 г, размер 110х85х6 мм. Метеоритна колекция на Московския планетариум, № 15.

Метеорита Аленде (испански Allende) от подгрупата на въглеродните хондрити, паднал в Мексико през 1969 година, се счита за най-древния от изучените понастоящем метеорити. Неговите труднотопими включвания от окиси на калция и алуминия са се формирали преди около 4,567 милиарда години. Образци от метеорита се съхраняват в много музей по света.

Метеорита Allende, паднал през 1969 г. Колекция на Университета на щата Аризона (САЩ).


Към всички публикации в раздел „Метеорити“


Рубриката е подготвена по материали на Московския планетариум #метеориты

Превод „Астрономически календар“, П.Х.

Популярни публикации от този блог

Видимост на съзвездията от България

Еклиптика

Каква е разликата между метеор и метеорит?