Публикации

Показват се публикации от януари, 2015

Нова версия на JKepler

Проекта JKepler e JAVA библиотека включваща модерни, високо точни алгоритми за работа с орбитални елементи в кеплерово представяне на планетните движения за 49 тела от Слънчевата система и всеки астероид или комета. Новата версия включва алгоритъма VSOP2013 за осемте големи планети и Плутон, ограничен до точност 0,5" (0,1" за центъра на тежестта Земя-Луна) в хелиоцентричната дължина. Библиотеката е реализирана като отворен код с лиценз lgpl-3.0 На страницата посочена по долу може да се изтегли кода, ръководството и компилираните библиотеки. https://sourceforge.net/projects/jkepler/

Февруари 2015 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.II - 19:40 , 21:40 , 23:40 , 01:40 , 03:40 , 05:40 ; 16.II - 18:40 , 20:40 , 22:40 , 00:40 , 02:40 , 04:40 , 06:40 Планети: вечер - Венера (-3.9), Марс (1.2), Уран (5.9); цяла нощ - Юпитер (-2.6); сутрин - Меркурий (0,2), Сатурн (0.5). Астероиди: 3 Juno (8.3), 7 Iris (9.0) Комети: C/2014 Q2 (9.3) _______________________________________________________________________________ Дата Час Събитие 2015г. hh _______________________________________________________________________________ 01.II 19 Венера е 0.7° от Нептун 04.II 01 Луната е в пълнолуние. 04.II 07 Юпитер е 5,0° северно от Луната . 06.II 08 Луната е най-далече от Земята. Апогей. 06.II 20 Юпитер е в противостояние на Слънцето. 08.II 19 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел. 11.II 08 Меркурий сменя посоката на видимото си движение. 12.II 05 Луната е в последна четвърт. 13.II 02 Сатурн е 2,1° южно от Луната