Публикации

Показват се публикации от 2012

"Астрономически календар" за 2013 е публикуван.

Новото, 28-мо по ред издание на "Астрономически календар" за 2013 година е публикувано и може да бъде ползвано на адрес: http://astrocalendar.50webs.com/index.html За Слънцето, Луната, планетите и малките тела от слънчевата система са дадени прецизни данни относно положението, блясъка и видимият им диаметър, изгрева и залеза, както карти на звездното небе и условия за наблюдението им. Има отдел с описание на съзвездията, ярките звезди и мъгливи обекти. Автора пожелава на читателите звездна и успешна нова 2013 година!

Януари - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.I - 17:40 , 19:40 , 21:40 , 23:40 , 01:40 , 03:40 , 05:40 , 07:40 ; 16.I - 18:40 , 20:40 , 22:40 , 00:40 , 02:40 , 04:40 , 06:40 Планети: вечер - Марс (1.2), Уран (5.9); цяла нощ - Юпитер (-2.7); сутрин - Венера (-3.9), Сатурн (0.6). Астероиди: 1 Ceres (7.1), 2 Pallas (9.6), 4 Vesta (6.9), 9 Metis (8.5) Комети: _______________________________________________________________________________ Дата Час Събитие 2013г. hh _______________________________________________________________________________ 01.I 20 Астероида 9 Metis е в противостояние на Слънцето. 02.I 06 Земята е най-близо до Слънцето. Перихелий. 03.I 00 Максимум на метеорния поток Квадрантиди.Активност от 28.XIІ до 12.І. 04.I 04 Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий. 05.I 05 Луната е в последна четвърт. 07.I 01 Сатурн е 3.7° северно от Луната . 08.I 02 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел. 10.I 12 Луната е най-близо до З

Декември - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.XII - 17:40 , 19:40 , 21:40 , 23:40 , 01:40 , 03:40 , 05:40 ; 16.XII - 18:40 , 20:40 , 22:40 , 00:40 , 02:40 , 04:40 , 06:40 Планети: вечер - Марс (1.2), Нептун (7.9); цяла нощ - Юпитер (-2.8), Уран (5.9); сутрин - Меркурий (-0.4), Венера (-4.0), Сатурн (0.7). Астероиди: 1 Ceres (6.8), 2 Pallas (9.5), 4 Vesta (6.5), 9 Metis (8.5), 349 Dembowska (9.5) Комети: _______________________________________________________________________________ Дата Час Събитие 2012г. hh _______________________________________________________________________________ 01.XII 00 Астероида 349 Dembowska е в противостояние на Слънцето. 03.XII 03 Юпитер е в противостояние на Слънцето. 05.XII 00 Меркурий е в най-голяма западна елонгация (21°). Утринна видимост. 06.XII 17 Луната е в последна четвърт. 09.XII 09 Астероида 4 Vesta е в противостояние на Слънцето. 10.XII 12 Сатурн е 3.9° северно от Луната . 11.XII 15 Венера

Ноември - видимост на планетите и астрономически явления.

Звездно небе: 1.XI - 17:40 , 19:40 , 21:40 , 23:40 , 01:40 , 03:40 , 05:40 ; 16.XI - 18:40 , 20:40 , 22:40 , 00:40 , 02:40 , 04:40 , 06:40 Планети: вечер - Марс (1.2), Нептун (7.9); цяла нощ - Юпитер (-2.8), Уран (5.7); сутрин - Венера (-4.0), Сатурн (0.7). Астероиди: 1 Ceres (7.6), 2 Pallas (9.2), 4 Vesta (6.9), 9 Metis (9.6), 349 Dembowska (9.7) Комети: _______________________________________________________________________________ Дата Час Събитие 2012г. hh _______________________________________________________________________________ 01.XI 17 Луната е най-далече от Земята. Апогей. 02.XI 03 Юпитер е 0.9° северно от Луната . 07.XI 02 Луната е в последна четвърт. 07.XI 05 Меркурий сменя посоката на видимото си движение. 11.XI 12 Нептун сменя посоката на видимото си движение. 11.XI 16 Венера е 5.1° северно от Луната . 12.XI 20 Сатурн е 4.2° северно от Луната . 14.XI 00 Луната е в новолуние. 14.XI Пълн

Фази на Луната през октомври 2012г.

Последна четвърт 08.X 10:33 Новолуние 15.X 15:03 Първа четвърт 22.X 06:32 Пълнолуние 29.X 21:50 Луната е най-далече от Земята 05.X 03:43 Луната е най-близо от Земята 17.X 04:00

Октомври - видимост на планетите и астрономически явления.

Звездно небе: 1.X - 20:40 , 22:40 , 00:40 , 02:40 , 04:40 , 06:40 ; 16.X - 19:40 , 21:40 , 23:40 , 01:40 , 03:40 , 05:40 Планети: вечер - Марс (1.2); цяла нощ - Юпитер (-2.7), Уран (5.7), Нептун (7.9); сутрин - Венера (-4.1). Астероиди: 1 Ceres (8.3), 2 Pallas (8.6), 4 Vesta (7.4), 11 Parthenope (9.9) Комети: _______________________________________________________________________________ Дата Час Събитие 2012г. hh _______________________________________________________________________________ 04.X 08 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел. 04.X 16 Юпитер сменя посоката на видимото си движение. 05.X 03 Луната е най-далече от Земята. Апогей. 05.X 12 Меркурий е 3.2° от Сатурн . 06.X 00 Юпитер е 0.9° северно от Луната . 08.X 06 Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий. 08.X 10 Луната е в последна четвърт. 12.X 17 Венера е 5.9° северно от Луната . 13.X 05 Астероида 6 Hebe е в съединение със Слън

Звездното небе в началото на септември.

Изображение
Звездното небе в началото на септември около 20:30 при поява на първи звезди.

Септември - видимост на планетите и астрономически явления.

Звездно небе: 1.IX - 20:40 , 22:40 , 00:40 , 02:40 , 04:40 , 06:40 ; 16.IX - 19:40 , 21:40 , 23:40 , 01:40 , 03:40 , 05:40 Планети: вечер - Марс (1.2), Сатурн (0.8); цяла нощ - Юпитер (-2.5), Уран (5.7), Нептун (7.8); сутрин - Венера (-4.1). Астероиди: 1 Ceres (8.7), 2 Pallas (8.3), 4 Vesta (7.9), 11 Parthenope (9.1) Комети: _______________________________________________________________________________ Дата Час Събитие 2012г. hh _______________________________________________________________________________ 02.IX 22 Уран е 4.7° южно от Луната . 03.IX 12 Астероида 11 Parthenope е в противостояние на Слънцето. 07.IX 05 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел. 07.IX 09 Луната е най-далече от Земята. Апогей. 08.IX 14 Юпитер е 0.6° северно от Луната . 08.IX 16 Луната е в последна четвърт. 10.IX 15 Меркурий е в горно съединение със Слънцето. 12.IX 18 Венера е 3.6° северно от Луната . 16.IX

Фази на Луната през август.

Пълнолуние 02.VIII 06:27 Последна четвърт 09.VIII 21:55 Новолуние 17.VIII 18:54 Първа четвърт 24.VIII 16:53 Пълнолуние 31.VIII 16:58 Най-далече от Земята 10.VIII 13:51 Най-близо до Земята 23.VIII 22:27

Вечерна видимост на Сатурн и Марс през август.

Изображение
С появата на първите звезди след 21часа на августовското небе в западна посока ясно могат да се различат четири светила, звездите Арктур и Спика и планетите Сатурн и Марс. Пръстените на Сатурн са отворени, видими дори в бинокъл при увеличение над 10 пъти, а в телескоп ясно се различава формата и отделните компоненти. Спътника Титан също лесно може да бъде наблюдаван в телескоп. Марс е с малък видим диаметър и не може да се различат структури по повърхността му. Точни и подробни данни могат да се намерят в "Астрономически календар":  Марс , Сатурн , Спътници на Сатурн . Небето в западна посока, началото на август 2012г. в 21:30 часа.

Август - видимост на планетите и астрономически явления.

Звездно небе: 1.VIII - 20:40 , 22:40 , 00:40 , 02:40 , 04:40 , 06:40 ; 16.VIII - 21:40 , 23:40 , 01:40 , 03:40 , 05:40 Планети: вечер - Марс (1.1), Сатурн (0.8); цяла нощ - Уран (5.8), Нептун (7.8); сутрин - Меркурий (-0.3), Венера (-4.3), Юпитер (-2.3). Астероиди: 1 Ceres (9.0), 2 Pallas (9.3), 4 Vesta (8.2), 10 Hygiea (9.8), 11 Parthenope (9.1) Комети: _______________________________________________________________________________ Дата Час Събитие 2012г. hh _______________________________________________________________________________ 02.VIII 06 Луната е в пълнолуние. 03.VIII 21 Нептун е 5.7° южно от Луната . 05.VIII 13 Астероида 15 Eunomia е в съединение със Слънцето. 06.VIII 15 Уран е 4.8° южно от Луната . 07.VIII 20 Меркурий сменя посоката на видимото си движение. 09.VIII 21 Луната е в последна четвърт. 10.VIII 13 Луната е най-далече от Земята. Апогей. 11.VIII 03 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел. 1

Луната покрива Юпитер на 15 юли.

Изображение
На 15 юли при зазоряване Луната ще покрие Юпитер и спътниците му. Покриване на Юпитер и спътниците му на 15.VII.2012 г. Покриването на Юпитер и спътниците му от Луната е изцяло видимо от България, като ще протече между началото на астрономически полумрак и началото на гражданския полумрак. По време на явлението Луната е над хоризонта в североизточна посока, намаляваща с фаза 0,17. Венера, ярка, с фаза 0,29, също е в съзвездието Бик, 6 градуса под Луната. Покриване на Юпитер и спътниците му от Луната на 15 юли 2012 година. _______________________________________________________________________________ Явление Продъл. София Пловдив Варна s hh:mm:ss H PA hh:mm:ss H PA hh:mm:ss H PA _______________________________________________________________________________ Юпитер покриване +-34 04:18:46 14 68 04:17:22 15 71 04:18:53 18 71 Европа откриване +- 1 05:11:23 24 290 05:11:27 25

Фази на Луната през юли.

Фази на Луната през юли.  Пълнолуние - 03.VII  21:51 Последна четвърт - 11.VII  04:48  Новолуние - 19.VII  07:24  Първа четвърт - 26.VII  11:56    Най-близо до Земята - 01.VII  21:03 Най-далече от Земята - 13.VII  19:46  Най-близо до Земята - 29.VII  11:28

Юли - видимост на планетите и астрономически явления.

Звездно небе: 1.VII - 22:40 , 00:40 , 02:40 , 04:40 ; 16.VII - 21:40 , 23:40 , 01:40 , 03:40 , 05:40 Планети: вечер - Марс (1.0); цяла нощ - Сатурн (0.7), Нептун (7.8); сутрин - Венера (-4.4), Юпитер (-2.1), Уран (5.8). Астероиди: 1 Ceres (9.1), 2 Pallas (9.8), 4 Vesta (8.3), 11 Parthenope (9.8), 18 Melpomene (9.4) Комети: _______________________________________________________________________________ Дата Час Събитие 2012г. hh _______________________________________________________________________________ 01.VII 04 Меркурий е в най-голяма източна елонгация (26°). Вечерна видимост. 01.VII 08 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел. 01.VII 21 Луната е най-близо до Земята. Перигей. 01.VII 22 Меркурий пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел 03.VII 21 Луната е в пълнолуние. 05.VII 06 Земята е най-далече от Слънцето. Афелий. 07.VII 12 Нептун е 5.8° южно от Луната . 10.VII 07 Уран е 5.0° южно от Луната . 1

Започва астрономическото лято.

На 21 юни в 02:08 Слънцето ще премине през точката на лятното слънцестоене, като ще се намира най-северно спрямо екватора. Нощта на 20 срещу 21 ще е най-кратка от залеза до изгрева 8 часа и 40 минути, а напълно тъмно ще е 4 часа и 7 минути. За повече информация: Астрономически календар - Слънце Астрономически календар - Тъмни часове

Воловар и Арктур на вечерното небе.

Изображение
Около 22 часа в южна посока лесно може да бъде открита най-ярката звезда от северното звездно полукълбо - Арктур, в превод пазача на мечката. Съзвездието Воловар има около 150 звезди видими с просто око, най-ярките от които, образуват разтегнат петоъгълник. То заема обширна площ от небето между съзвездията Дева и Голяма мечка. Интересни за наблюдение в това съзвездие с бинокъл и малък телескоп са редица двойни звезди и полуправилната променлива W, червен гигант с период на изменение на блясъка 25 и 400 дни. Звездни карти и таблици за звездите могат да бъдат открити на страницата: " Астрономически календар - Воловар ". Звездното небе през юни, около 22 часа.

Венера преминава пред слънчевия диск на 6 юни 2012.

За България при изгрева на Слънцето на 6 юни, Венера ще се намира пред диска му. Преминаването ще завърши след 2 часа, при височина над хоризонта 20 градуса. Наблюдение може да се извършва със специални очила за слънчево затъмнение или с телескоп върху екран. Пряко наблюдение на Слънцето може да увреди сериозно зрението. Преминаване на Венера пред слънчевия диск на 6 юни 2012 г. ________________________________________________________________________ Населено Географска Слънце Последен контакт място дължина ширина изгрев начало P край P Н °° '' °° '' hh mm hh mm ss ° hh mm ss ° ° ------------------------------------------------------------------------ Варна 27 55 43 13 05 29 07 37 39 291 07 55 17 289 24 Пловдив 24 45 42 08 05 45 07 37 45 291 07 55 24 289 21 София 23 18 42 40 05 49 07 37 46 291 07 55 25 289 20

Юни - видимост на планетите и астрономически явления.

Звездно небе: 1.VI - 22:40 , 00:40 , 02:40 , 04:40 ; 16.VI - 21:40 , 23:40 , 01:40 , 03:40 Планети: вечер - Меркурий (-0.5); цяла нощ - Марс (0.6), Сатурн (0.5), Нептун (7.9); сутрин - Венера (-4.3), Юпитер (-2.0), Уран (5.9). Астероиди: 18 Melpomene (9.5) Комети: _______________________________________________________________________________ Дата Час Събитие 2012г. hh _______________________________________________________________________________ 01.VI 04 Сатурн е 6.2° северно от Луната . 01.VI 23 Меркурий е 0.2° от Венера . 03.VI 16 Луната е най-близо до Земята. Перигей. 03.VI 23 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел. 04.VI 14 Частично лунно затъмнение от сянката на Земята . 04.VI 14 Луната е в пълнолуние. 05.VI 08 Нептун сменя посоката на видимото си движение. 06.VI Венера преминава пред слънчевия диск . 06.VI 04 Венера е в долно съединение със Слънцето 06.VI 20 Венера пресича низходящо е

Максимум на метеорния поток Ета Аквариди.

В утрините часове на 5 май метеорният поток Ета Аквариди ще достигне максимална активност от 60-70 метеора на час. Пълнолунието на 6 май ще затрудни наблюдението на слаби метеори. Радианта на метеорния поток се намира в съзвездието Водолей, което изгрява около 4 часа сутринта. Появяването на метеори трябва да се очаква в южна и източна посока.

Май - видимост на планетите и астрономически явления.

Звездно небе: 1.V - 20:40 , 22:40 , 00:40 , 02:40 , 04:40 ; 16.V - 21:40 , 23:40 , 01:40 , 03:40 , 05:40 Планети: вечер - Венера (-4.5); цяла нощ - Марс (0.2), Сатурн (0.3); сутрин - Нептун (7.9). Астероиди: 7 Iris (9.5) Комети: C/2009 P1 (9.8) _______________________________________________________________________________ Дата Час Събитие 2012г. hh _______________________________________________________________________________ 01.V 11 Марс е 7.3° северно от Луната . 04.V 03 Астероида 349 Dembowska е най-близо до Слънцето. Перихелий. 04.V 15 Астероида 7 Iris е в противостояние на Слънцето. 04.V 21 Сатурн е 6.2° северно от Луната . 05.V 00 Максимум на метеорния поток Ета Аквариди. Активност от 19.ІV до 28.V. 06.V 06 Луната е най-близо до Земята. Перигей. 06.V 06 Луната е в пълнолуние. 07.V 12 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел. 09.V 04 Астероида 7 Iris е най-далече от Слънцето. Афелий. 13.V

Април - видимост на планетите и астрономически явления.

Звездно небе: 1.IV - 20:40 , 22:40 , 00:40 , 02:40 , 04:40 , 06:40 ; 16.IV - 21:40 , 23:40 , 01:40 , 03:40 , 05:40 Планети: вечер - Венера (-4.5); цяла нощ - Марс (-0.7), Сатурн (0.2); сутрин - . Астероиди: 5 Astraea (9.8), 7 Iris (9.7), 8 Flora (9.9) Комети: C/2009 P1 (8.6) _______________________________________________________________________________ Дата Час Събитие 2012г. hh _______________________________________________________________________________ 02.IV 14 Астероида 349 Dembowska е в съединение със Слънцето. 03.IV 08 Меркурий сменя посоката на видимото си движение. 04.IV 00 Марс е 8.3° северно от Луната . 04.IV 23 Меркурий пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел 06.IV 22 Луната е в пълнолуние. 07.IV 13 Сатурн е 6.0° северно от Луната . 07.IV 19 Луната е най-близо до Земята. Перигей. 10.IV 03 Астероида 4 Vesta е в съединение със Слънцето. 10.IV 03 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел. 13.IV 13 Лу

Астрономическата пролет започва на 20 март

На 20 март в 7 часа и 14 минути Слънцето ще пресече възходящо небесния екватор, този момент се нарича пролетно равноденствие и бележи началото на астрономическата пролет. Точката на пресичане на истинската еклиптика и екватор (т.е. равноденствената точка) се намира в съзвездието Риби. Слънцето ще изгрее най-близо до източната посока, а също ще залезе най-близо до запад. На тази дата височината на Слънцето над хоризонта при кулминация (т.е. когато е на юг) ще е равна на 90-географската ширина измерена в градуси. За България 47 градуса. Астрономически календар - Слънце

Съзвездието Близнаци.

През мартенските вечери, около 20:30 часа, могат лесно да бъдат открити две ярки звезди в южна посока, близо до зенита. Това са митичните близнаци Полукс и Кастор. Други звезди от трета величина образуват две успоредни линии, телата на братята герой. Голяма част от съзвездието се намира в Млечният път. Близо до звездата μ (крака на Кастор) в ясни, извънградски вечери може да се види с просто око мъгливо петно с размери колкото Луната, това е разсеяният звезден куп М35. В бинокъл или телескоп с малко увеличение се вижда красива група звезди. Планетарната мъглявина Ескимос с ярък зелен цвят е интересен обект за наблюдение в телескоп. Тя може да бъде открита близо до звездата δ (тялото на Полукс). По-ярката компонента на двойната звезда ζ е удобна за наблюдение пулсираща, променлива от типа цефеиди. Звездата ще бъде с максимален блясък на 10 и 20 март. Втората по яркост звезда α Кастор е многократна звезда, разделяща се в телескоп. Карти и подробни данни могат да се намерят на страниц

През март вечерите са на планетите.

Първата половина на март, след залеза на Слънцето с настъпването на вечерта на небето могат да се видят пет планети. Меркурий е ниско над западния хоризонт, като видимо е най-отдалечен от Слънцето на 5 март. На 2,5 градуса от него, макар и трудно може да бъде видян Уран . На небето заедно със звездите на Орион, Голямо и Малко куче доминират ярките дискове на Венера и Юпитер . Двете планети ще се сближат на 14 март. В малък телескоп при увеличение над 20 пъти интересни за наблюдение са и Галилеевите спътници. В източна посока изгрява Марс , който на 3 март е в противостояние на Слънцето. Не може да се пропусне и двуопашатата комета C/2009 P1 , която на 6 март е най-близо до Земята. В момента тя не залязва и се предвижва бърза през северните полярни съзвездия Дракон и Голяма мечка.

Сириус и Голямо куче.

В началото на март със здрачаването в югоизточна посока, 30 градуса над хоризонта се появява Сириус, видимо най-ярката звезда на цялото небе. Под нея към хоризонта се подреждат останалите звезди на съзвездието Голямо куче. Въпреки нарастващата Луна, която преминава през зодиакалните съзвездия Близнаци, Рак и Лъв, с бинокъл и малък телескоп е интересно наблюдението на звездния куп М41 и двойни и променливи звезди в долната част на съзвездието Голямо куче. Подробни карти и информация може да бъде получена от страницата " Голямо куче - Астрономически календар ".

Март - видимост на планетите и астрономически явления.

Звездно небе: 1.III - 19:40 , 21:40 , 23:40 , 01:40 , 03:40 , 05:40 ; 16.III - 18:40 , 20:40 , 22:40 , 00:40 , 02:40 , 04:40 Планети: вечер - Меркурий (-0.5), Венера (-4.3), Юпитер (-2.1); цяла нощ - Марс (-1.2), Сатурн (0.4); сутрин - . Астероиди: 5 Astraea (9.0), 6 Hebe (9.6), 8 Flora (9.6), 433 Eros (9.1) Комети: P/2006 T1 (10.0) или P/2011 Y1 (9.9), C/2009 P1 (7.5). _______________________________________________________________________________ Дата Час Събитие 2012г. hh _______________________________________________________________________________ 01.III 00 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел. 01.III 03 Луната е в първа четвърт. 01.III 10 Астероида 433 Eros е в противостояние на Слънцето. 02.III 07 Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий. 03.III 22 Марс е в противостояние на Слънцето. 05.III 11 Меркурий е в най-голяма източна елонгация (18°). Вечерна видимост. 05.III 13 Меркурий е 2.5° от Уран . 06.III К

Орион на вечерното небе.

След залеза на Слънцето с появата на първите звезди на небето, се очертава впечатляващата фигура на съзвездието Орион. Древният ловец преминава през юг и е най-високо над хоризонта в 20 часа. Съзвездието съдържа редица интересни астрономически обекти, достъпни за наблюдение с око или бинокъл. Списък на тези обекти и карти за намирането им са публикувани в новия раздел на "Астрономически календар" : Орион - Звездно небе. Въпроси и препоръки приемам на адрес: astrocalendar.bg@gmail.com

Сближаване между Венера и Уран.

На 10 февруари 2012 г. сутринта планетите Венера и Уран ще се намират на 0.3 градуса една от друга, като в този момент са под хоризонта и няма да са достъпни за наблюдение. Двете планети могат да бъдат видени при здрачаване на 9 и 10 февруари на разстояние 0.5 градуса (една пълна луна) една от друга, двадесетина градуса над хоризонта. Уран може да бъде открит с бинокъл, а за да се наблюдава диска му е необходим телескоп с увеличение 100 пъти. Астрономически календар - Венера. Астрономически календар - Уран.

Февруари - видимост на планетите и астрономически явления.

Звездно небе: 1.II - 19:40 , 21:40 , 23:40 , 01:40 , 03:40 , 05:40 ; 16.II - 18:40 , 20:40 , 22:40 , 00:40 , 02:40 , 04:40 , 06:40 Планети: вечер - Венера (-4.2), Юпитер (-2.3), Уран (5.9); цяла нощ - Марс (-1.0), Сатурн (0.5); сутрин - . Астероиди: 1 Ceres (9.2), 4 Vesta (8.2), 5 Astraea (9.4), 6 Hebe (9.4), 8 Flora (10.0), 15 Eunomia (9.5), 433 Eros (8.2) Комети: P/2006 T1 (8.0) или P/2011 Y1 (8.4), C/2009 P1 (7.0). _______________________________________________________________________________ Дата Час Събитие 2012г. hh _______________________________________________________________________________ 02.II 21 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел. 07.II 11 Меркурий е в горно съединение със Слънцето. 07.II 23 Луната е в пълнолуние. 08.II 14 Сатурн сменя посоката на видимото си движение. 10.II 04 Венера е 0.3° от Уран . 10.II 07 Марс е 9.0° северно от Луната . 11.II 20 Луната е най-близо до Земята. Перигей. 12.I

Сближаване между Венера и Нептун.

Изображение
На 13 януари в 18 часа Венера и Нептун ще се сближат на 1 градус, като ще са видими заедно в зрителното поле на малък телескоп или светосилен бинокъл. Венера е ярка -4 звездна величина, достъпна за наблюдение след залеза на Слънцето, с малък видим диаметър 14" и фаза 0,8. Нептун може да се види след 18 часа в бинокъл или телескоп, тъй като е от 8 звездна величина, а видимият му диаметър е 2". В 18 часа Венера е 20 градуса над хоризонта в югозападна посока, а в 19 часа - 13 градуса. Венера и Нептун в 18 часа на 13 януари 2012 година.

Земята е най-близо до Слънцето на 5 януари.

На 5 януари в 02:31 часа Земята ще е най-близо до Слънцето, на 147097207 километра. Това явление (перихелий на Земята) не оказва практическо влияние върху климата. Сезоните се определят от наклона на земната ротационна ос спрямо орбитата на нашата планета около Слънцето.