Загадъчните тектити


Тези необикновени природни образувания отдавна са привлекли вниманието на изследователите. В химическо отношение те не приличат на нито едно от общоизвестните земни или извънземни вещества. Това са тектитите, някой образци от които могат да се объркат с обикновено стъкло. 

Термина „тектит“ (от древно гръцки – разтопен) е въведен през 1900 г. от австрийския геолог Едуард Зюс, който е един от първите предположили, че това е разновидност на метеоритите. Тектитите представляват неголеми твърди тела, състоящи се от силикатно стъкло с релефна повърхност. Масата на намерените образци се колебае от няколко грама до три килограма. Преобладава сферична, цилиндрична и капкообразна форма. Цвета е най-разнообразен от смолисто черен до зелен и жълтокафяв. Тектитите се наричат на географското местоположение на масови находища, където те образуват струпвания в утайките, без да са генетически свързани с тях:

  • молдавити – Чехия, Германия;
  • либийско стъкло – Либия;
  • австралити – Австралия;
  • индошинити – Индокитай;
  • малаязити – Малайзия и т.н.


 

Тектит. Индошинит. Размер 7х4х3 см, маса 86 г. Северен Виетнам. Колекция на Московския планетариум, № 72.


Тектит. Австралит. Размер 4х2 см, маса 15 г. Южна Австралия. Колекция на Московския планетариум, № 85.


Тектит. Молдавит. Размер 3,5х3,5 см, маса 16 г. Чехия. Колекция на Московския планетариум, № 86.


Тектит. Либийско стъкло. Размер 7х6х5 см, маса 182 г. Либийска пустиня. Колекция на Московския планетариум, №81.

Тектитите съдържат главно силициев двуокис (68-82%) с високо съдържание на алуминиев окис, не съдържат микрокристали, в тях почти няма газови мехури и вода. Изключение е така нареченото „либийско стъкло“, намерено в Либийската пустиня, което съдържа неголямо количество вода. Понякога се забелязват неголеми примеси от Cr, Ni, Co, Mg и други елементи. Възрастта на тектитите, по правило, не превишава 35 милиона години, докато някой метеорити са се образували преди повече от 4,5 милиарда години.

Въпроса за произхода на тектитите остава отворен. Съществуват десетки гледни точки, които условно могат да се разделят в две направления: земно и космическо. Днес повечето учени признават земната импактна (ударна) хипотеза, съгласно която тектитите са високотемпературни стъкла, възникнали при удар в земята на голям метеорит или комета. Основна трудност за тази хипотеза е отсъствието на метеоритни кратери около повечето тектитни полета. Друга група изследователи счита, че тектитите са изменен материал от ядро на комета. Но поради отсъствието на достоверни данни за такива падания, тази хипотеза засега не е намерила широка подкрепа в научната общност.


Към всички публикации в раздел „Метеорити“


Рубриката е подготвена по материали на Московския планетариум #метеориты

Превод „Астрономически календар“, П.Х.  

Популярни публикации от този блог

Видимост на съзвездията от България

Каква е разликата между метеор и метеорит?

Звезден дъжд в съзвездието Лира