Април - видимост на планетите и астрономически явления.

Планети: вечер - Меркурий (-0.9); цяла нощ - Сатурн (0.6); сутрин - Венера (-4.5), Юпитер (-2.2), Нептун (7.9).

Астероиди: 1 Ceres (7.6), 2 Pallas (8.7), 4 Vesta (8.5), 6 Hebe (9.9), 8 Flora (9.8), 14 Irene (8.9), 15 Eunomia (9.8), 29 Amphitrite (9.7)

Комети: 22P/Kopff (8.7), C/2007 N3 (Lulin) (9.6), C/2008 T2 (Cardinal) (8.6)

_______________________________________________________________________________
Дата Час Събитие
2009г. hh:mm
_______________________________________________________________________________
02.IV 05:17 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
02.IV 11 Астероида 89 Julia пресича възходящо еклиптиката.
02.IV 17:33 Луната е в първа четвърт.
04.IV 10:22 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
07.IV 01 Меркурий пресича възходящо еклиптиката.
07.IV 06 Сатурн е 5.5° от Луната.
08.IV 11 Астероида 4 Vesta е най-далече от Слънцето. Афелий.
08.IV 12 Астероида 15 Eunomia е в противостояние на Слънцето.
09.IV 17:55 Луната е в пълнолуние.
11.IV 17 Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
15.IV 11 Венера сменя посоката на видимото си движение.
15.ІV 13 Марс е 0.4° от Уран.
16.IV 12:15 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
17.IV 16:36 Луната е в последна четвърт.
18.IV 08:17 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
19.IV 11 Астероида 8 Flora е в противостояние на Слънцето.
19.IV 17 Юпитер е 2.1° от Луната.
20.IV 01 Нептун е 2.2° от Луната.
20.IV 22 Астероида 14 Irene е в противостояние на Слънцето.
21.IV 12 Марс е най-близо до Слънцето. Перихелий.
22.IV 02 Венера е 4.4° от Марс.
22.IV 07 Уран е 4.6° от Луната.
22.IV 14 Максимум на метеорния поток Лириди.
Активност от 16.ІV до 25.ІV.
22.IV 16 Венера е 1.0° от Луната.
22.IV 17 Марс е 5.3° от Луната.
25.IV 06:22 Луната е в новолуние.
26.IV 10 Меркурий е в най-голяма източна елонгация (20°).
Вечерна видимост.
26.IV 18 Меркурий е 1.9° от Луната.
28.IV 09:25 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
29.IV 03 Астероида 2 Pallas е най-близо до Слънцето. Перихелий.
_______________________________________________________________________________

Популярни публикации от този блог

Видимост на съзвездията от България

Еклиптика

Каква е разликата между метеор и метеорит?