Слънчевата корона

АСТРОНОМИЯ ЗА ВСИЧКИ - строеж на Слънцето

Короната е най-външната и протяжна част от слънчевата атмосфера, съставена е от разреден йонизиран газ. Температурата на короната достига няколко милиона градуса. Короната е силно нееднородна и съдържа множество особености, такива като коронарни лъчи, коронарни дупки, примки и протуберанси. Структурата и размера на много от тях, както и формата на слънчевата корона се изменят през слънчевия цикъл. Короната на Слънцето се вижда от Земята по време на пълно слънчево затъмнение като лъчист ореол, обкръжаващ закрития от Луната слънчев диск.
Протуберанси – това са активни образувания в слънчевата атмосфера, представляват плътни, влакнести, примкообразни облаци от относително хладно (в сравнения със слънчевата корона) хромосферно вещество, издигнато в короната и задържано там от налягането на магнитното поле. По време на пълна фаза на слънчевото затъмнение те могат да се наблюдават с просто око като ярки алени издатини по слънчевия диск.

Коронарните примки (арки) са затворени примки на магнитното поле, които свързват магнитни области върху повърхността на Слънцето. Примките обкръжават слънчеви петна и активни области. Съдържат по-плътно и горещо вещество, отколкото обкръжаващата ги корона и по тази причина изглеждат като обекти с повишена яркост. Представляват най-характерната особеност на вътрешната корона на Слънцето.

Коронарни лъчи – удължени ярки коронарни структури с остри върхове, които се образуват над петна и области на повишена активност в атмосферата на Слънцето. Коронарните лъчи се образуват от едромащабни примки на електромагнитното поле, съединяващи групи слънчеви петна с различна магнитна полярност и могат да задържат над слънчевата повърхност протуберанси и влакна. Заради това последните често се наблюдават в основата на коронарните лъчи.

Полярни влакна, или полярни лъчи – са много тънки коронарни лъчи, които се образуват над северния и южен полюс на Слънцето. Фактически те представляват отворени линии на магнитното поле, излизащи от магнитните полюси. Формата на полярните влакна се определя от действието на слънчевия вятър, също като обикновените коронарни лъчи.

Слънчевата корона на 9 март 2016 г.

Слънчевата корона при спокойно Слънце, отсъстват протуберанси и примки. 2 юли 2019 г.


По материали на:
Рубрика #АстрономияДляВсех ведется совместно Роскосмос с Московским Планетарием. Мы за популяризацию астрономии и возрождение интереса к науке!

Популярни публикации от този блог

Видимост на съзвездията от България

Еклиптика

Каква е разликата между метеор и метеорит?