Февруари - видимост на планетите и астрономически явления.

Звездно небе: 1.II - 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40; 16.II - 18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40
Планети: вечер - Меркурий (-1.1), Уран (5.9); цяла нощ - Юпитер (-2.4), Сатурн (0.4); сутрин - .
Астероиди: 1 Ceres (8.0), 2 Pallas (9.6), 4 Vesta (7.7), 9 Metis (9.6), 14 Irene (9.2)
Комети:
_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2013г. hh 
_______________________________________________________________________________
03.II  09 Сатурн е 3.4° северно от Луната.
03.II  15 Луната е в последна четвърт.
04.II  04 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
04.II  22 Марс е 0.4° от Нептун.
07.II  01 Меркурий е 0.4° от Нептун.
07.II  14 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
08.II  19 Меркурий е 0.3° от Марс.
09.II  12 Венера е 5.8° южно от Луната.
10.II  09 Луната е в новолуние.
11.II  03 Нептун е 5.5° южно от Луната.
11.II  11 Марс е 5.8° южно от Луната.
11.II  16 Меркурий е 4.9° южно от Луната.
12.II  12 Меркурий пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
13.II  15 Уран е 4.2° южно от Луната.
16.II  23 Меркурий е в най-голяма източна елонгация (18°). Вечерна видимост.
17.II  04 Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
17.II  04 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
17.II  22 Луната е в първа четвърт.
18.II  13 Юпитер е 0.9° северно от Луната.
19.II  08 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
19.II  12 Сатурн сменя посоката на видимото си движение.
21.II  08 Астероида 20 Massalia е в съединение със Слънцето.
21.II  09 Венера е най-далече от Слънцето. Афелий.
21.II  09 Нептун е в съединение със Слънцето.
22.II  21 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
25.II  22 Луната е в пълнолуние.
26.II  11 Меркурий е 4.2° от Марс.
28.II  15 Венера е 0.7° от Нептун.
_______________________________________________________________________________ 

Популярни публикации от този блог

Видимост на съзвездията от България

Каква е разликата между метеор и метеорит?

Звезден дъжд в съзвездието Лира