Ъглови размери

АСТРОНОМИЯ ЗА ВСИЧКИ – Ъглови размериУсловно небето може да се представи като сфера, на която са проектирани образите на космическите обекти. Наблюдателя се намира в нейния център. Всички измервания на небето астрономите изразяват в градусна мярка. Така, разстоянието между две точки на небето ще се измерва с ъгъл, образуван от правите, свързващи тези точки в очите на наблюдателя.


Например, да се доближим до прозореца и погледнем близкия строителен кран – неговата дълга стрела се е разпростряла на половината небе и за да я разгледаме цялата, от кабината до там където завършва и от нея увисва надолу въжето с куката, трябва да завъртим глава. Стрелата на крана има някаква ъглова дължина, измервана в градуси и равна на величината, на която ще извъртим глава около въображаема ос в нашата шия, нека да е 45°. А ако строежа е в съседния квартал? Тогава крана се намира далече и за да преместим поглед от единия край на неговата стрела до другия, на нас ни е необходимо да завъртим главата на по-малък ъгъл, например 5°. Същите ъгли са, ако завъртим зениците на очите. 


По рисунката с изображение на съзвездието Голямата мечка може да узнаем разстоянията между звездите в съзвездието, а също да „калибрираме“ пръстите на своята ръка за небесни измервания. Да изпънем ръката и да разположим пръстите така, както е показано на рисунката, за да измерим разстоянието между интересуващите ни обекти.


Ъгловия размер на астрономическите обекти се нарича ъглов диаметър. Видимите диаметри на звездите са извънредно малки и само за някой от тях достигат няколко стотни части от секундата, градусите са значително голяма мярка за небесните тела. За това ъгловите диаметри на планетите и звездите се измерват в дъгови минути (') и секунди (").

Дъговата секунда се използва в астрономията при измерване на плоски ъгли в градусна мярка. При измерване на ъгли в часова мярка се използва мерна единица „секунда“. Връзката между тези величини се определя от формулата 1s = 15". В окръжността се съдържат 360° (градуса), а в полуокръжността – 180°, така че ъгловото разстояние между две противоположни точки на хоризонта е 180°. Ъгловото разстояние между хоризонта и зенита е 90°. 

Обекти намиращи се на различно разстояние, например Слънцето и Луната, могат да имат близки ъглови диаметри и в същото време значително да се различават по своите истински линейни размери. Например, средния диаметър на Луната е равен на 31'05" и той се изменя от 29′24″ до 33′40″. Средния диаметър на слънцето е  равен на 31′59″ и също се изменя от 31′27″ до 32′31″. Получава се, че ъгловите размери на Слънцето и Луната са почти еднакви и равни на половин градус, в същото време техните линейни размери се различават почти 400 пъти!


По материали на:
Рубрика #АстрономияДляВсех ведется совместно Роскосмос с Московским Планетарием. Мы за популяризацию астрономии и возрождение интереса к науке!

Популярни публикации от този блог

Видимост на съзвездията от България

Еклиптика

Каква е разликата между метеор и метеорит?