Февруари - видимост на планетите и астрономически явления.

Звездно небе: 1.II - 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40; 16.II - 18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40

Планети: вечер - Венера (-4.2), Юпитер (-2.3), Уран (5.9); цяла нощ - Марс (-1.0), Сатурн (0.5); сутрин - .

Астероиди: 1 Ceres (9.2), 4 Vesta (8.2), 5 Astraea (9.4), 6 Hebe (9.4), 8 Flora (10.0), 15 Eunomia (9.5), 433 Eros (8.2)

Комети: P/2006 T1 (8.0) или P/2011 Y1 (8.4), C/2009 P1 (7.0).

_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2012г. hh 
_______________________________________________________________________________
02.II  21 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
07.II  11 Меркурий е в горно съединение със Слънцето.
07.II  23 Луната е в пълнолуние.
08.II  14 Сатурн сменя посоката на видимото си движение.
10.II  04 Венера е 0.3° от Уран. 
10.II  07 Марс е 9.0° северно от Луната.
11.II  20 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
12.II  23 Сатурн е 6.0° северно от Луната.
14.II  09 Меркурий е 1.2° от Нептун.
14.II  19 Луната е в последна четвърт.
15.II  22 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
15.II  22 Марс е най-далече от Слънцето. Афелий.
16.II  05 Венера пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
19.II  22 Нептун е в съединение със Слънцето.
21.II  20 Нептун е 5.5° южно от Луната.
22.II  00 Луната е в новолуние.
22.II  19 Астероида 2 Pallas е в съединение със Слънцето.
23.II  02 Меркурий е 5.6° южно от Луната.
24.II  10 Уран е 5.3° южно от Луната.
25.II  20 Венера е 3.1° южно от Луната.
26.II  15 Меркурий пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
27.II  05 Юпитер е 3.7° южно от Луната.
27.II  16 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
27.II  19 Астероида 6 Hebe е в противостояние на Слънцето.
_______________________________________________________________________________ 

Популярни публикации от този блог

Строеж на Слънцето

Май 2024 – видимост на планетите и астрономически явления

Импактитите – свидетели на космически катастрофи