Януари - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.I - 17:40, 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40, 07:40; 16.I - 18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40
Планети: вечер - Марс (1.2), Уран (5.9); цяла нощ - Юпитер (-2.7); сутрин - Венера (-3.9), Сатурн (0.6).
Астероиди: 1 Ceres (7.1), 2 Pallas (9.6), 4 Vesta (6.9), 9 Metis (8.5)
Комети:
_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2013г. hh
_______________________________________________________________________________
01.I  20 Астероида 9 Metis е в противостояние на Слънцето.
02.I  06 Земята е най-близо до Слънцето. Перихелий.
03.I  00 Максимум на метеорния поток Квадрантиди.Активност от 28.XIІ до 12.І.
04.I  04 Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
05.I  05 Луната е в последна четвърт.
07.I  01 Сатурн е 3.7° северно от Луната.
08.I  02 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
10.I  12 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
10.I  13 Венера е 2.8° южно от Луната.
11.I  14 Меркурий е 5.8° южно от Луната.
11.I  21 Луната е в новолуние.
13.I  10 Марс е 6.1° южно от Луната.
14.I  15 Нептун е 5.6° южно от Луната.
17.I  03 Уран е 4.5° южно от Луната.
17.I  12 Венера пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
18.I  10 Меркурий е в горно съединение със Слънцето.
19.I  01 Луната е в първа четвърт.
21.I  03 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
22.I  05 Юпитер е 0.5° северно от Луната.
22.I  12 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
24.I  10 Марс е най-близо до Слънцето. Перихелий.
27.I  06 Луната е в пълнолуние.
30.I  18 Юпитер сменя посоката на видимото си движение.
_______________________________________________________________________________

Популярни публикации от този блог

Видимост на съзвездията от България

Еклиптика

Каква е разликата между метеор и метеорит?