Метеорити от Марс

Сред огромното количество паднали на Земята метеорити в ръцете на учените не един път са попадали образци от извънземно вещество, химическия състав на което силно се е отличавало от общата маса. Теоретически възможността да паднат на Земята марсиански скали се предполагала отдавна, обаче, да се докаже, че тези камъни са дошли точно от Марс до скоро е било трудно. Значително изменение настъпва след 1976 година, когато са получени първите данни от повърхността на Марс, предадени от апаратите „Викинг-1“ и „Викинг-2“ (НАСА). Тогава е установен изотопния състав на газовете в марсианската атмосфера. И особено през 2000-те години, когато са получени нови данни за минералния състав на марсианската кора, предадени от марсоходите Spirit, Opportunity, Curiosity. Тогава започва ревизия на неземното вещество с неустановен произход.

В настоящия момент на Земята са определени (по различни данни) над 100 марсиански метеорита. Първият марсиански метеорит е бил намерен в египетската пустиня през 1911 година в местото Нахла, от където идва и названието му. Парчета от него са намирани в радиус от 4 километра от епицентъра на взрива, а общата им маса е около 10 килограма. Според легендата (потвърдена само от разказа на фермера, свидетел на падането), метеорита е паднал върху куче, като то напълно е било изпарено. Обаче историята става популярна, тъй като много я считат за първия случай на падане на метеорит върху домашно животно. Много по-късно е определена принадлежността на метеорита към Марс по завишеното съдържание на изотопа 13C. Възрастта на този марсиански пришълец е 1,3 милиарда години. Това е първия метеорит от Марс, в който са открити признаци за присъствие на вода на тази планета по наличието на следи от опал – минерал с формула SiO2·nH2O, който се образува във водна среда. По-късно такъв тип марсиански метеорити са започнали да ги наричат нахлити (англ. Nakhlite).

Фрагмент от метеорита Нахла. Музей за естествена истории, Лондон.

Марсианските метеорити, както и всички други, се наричат по мястото на откриване. Ако състава на новонамерените образци се повтаря, то тях ги обединяват в група, наречена по името на първата находка. Така сред марсианските метеорити са се появили: нахлити (Нахла, Египет), шерготити (Шерготи, Индия), шасинити (Шасини, Франция) и др.

Марсиански метеорит Шерготи. Национален музей за естествена истории, Вашингтон.

Марсианският метеорит Шерготи е паднал на Земята около населения пункт Шерготи (Shergotty) в Индия през 1865 година и е първия пример за шарготити. Така по-късно са наречените сходните с него метеорити, съставени от базалти. Неговата възраст е 175 милиона години. Предполага се, че той е избит от повърхността на червената планета след падането на голям метеорит във вулканичен район с преобладаващи базалтови скали.

Марсиански шерготит Дар ал Гани 1037(Либийска пустиня, 1999 г.). Размер 25х15х5 мм, маса 5,2 г. Метеоритна колекция на Московския планетариум № 58.

Изучаването на марсиански метеорити с различна възраст може да помогне на учените да разберат причината за изменение на химическия състав на марсианската атмосфера с течение на времето и да се разберат, бил ли е Марс някога пригоден за живот.


Към всички публикации в раздел „Метеорити“


Рубриката е подготвена по материали на Московския планетариум #метеориты

Превод „Астрономически календар“, П.Х.

Популярни публикации от този блог

Видимост на съзвездията от България

Еклиптика

Каква е разликата между метеор и метеорит?