Нова ярка комета C/2020 F3 (NEOWISE)

Данни за C/2020 F3 (NEOWISE)

Условия за наблюдение.

Новооткритата комета C/2020 F3 (NEOWISE) е приятна изненада за астрономите любители и професионалисти. Очаква се тя да е най-ярката комета за последното десетилетие, като ще може да се наблюдава с просто око от 7 до 25 юли. През втората седмица на юли кометата се появява на утринното небе между съзвездията Колар и Близнаци. От 10 юли до края на месеца кометата ще се вижда на вечерното небе в съзвездията Рис и Голяма мечка, като ще запази и утринната си видимост до 20 юли. От 15 до 20 юли кометата няма да залязва и изгрява. Блясъка и през месеца се променя от 1,5 до 5,6 звездна величина. В първата половина на август C/2020 F3 (NEOWISE) ще се вижда само на вечерното небе, като блясъка и ще намалее от 5,6 до 8,1 зв.вел. Тогава кометата ще премине през съзвездието Косите на Вероника.

Явления.

Съединения с Луната.
__________________    Перихелий        03.VII   
Дата  Час Спрямо    Най-близо до Земята   23.VII
2020г.   Луната
__________________
20.VII 19 2,6° S
__________________
				

Карти и схеми.

Път на C/2020 F3 между звездите VII.
Път на C/2020 F3 T2 между звездите VII-VIII.

Ефемериди.

__________________________________________________________________________________
Дата  Изгрев Кулми. Залез  λ  |Съзвез α    δ    Δ   π   r  |  V
2020г. hh:mm hh:mm hh:mm  °  | дие  h    °   A.U.  "  A.U. |  m
___________________________________|________________________________________|_____ 
01.VII 04:49 12:43 20:37  11 З | Tau 5,9118 +26,014 1,238 7,1 0,308 | 1,3 
08.VII 03:29 12:40 21:51  19 З | Aur 6,2723 +37,197 0,997 8,8 0,323 | 1,1 
15.VII --.-- 13:41 --.--  25 И | Lyn 7,6454 +46,781 0,783 11,2 0,449 | 2,4 
22.VII 04:40 15:44 02:31  36 И | UMa 10,0935 +46,388 0,686 12,8 0,604 | 3,8 
29.VII 08:37 17:07 01:30  49 И | UMa 12,0381 +33,898 0,731 12,0 0,759 | 5,3 
05.VIII 10:16 17:37 00:55  57 И | Com 13,0543 +20,754 0,878 10,0 0,909 | 6,7 
12.VIII 10:59 17:41 00:23  61 И | Boo 13,6175 +11,248 1,075 8,2 1,052 | 7,9
__________________________________________________________________________________

Пояснителни бележки.

Всички съединения с Луната са изчислени за наблюдател в центъра на земята и са по видима (apparent) ректасцензия. Между моментите на изчисленото съединение с Луната и наблюдаваното, може да има разлика не надхвърляща 1 час и разстояние отличаващо се от изчисленото до 1 градус, дължаща се преди всичко на лунния денонощен паралакс.

В ефемеридите на кометите са включени следните данни:

 • Моментите на изгрев, залез и горна кулминация, дадени за София в официално време (Пловдив: -6 мин., Варна: -18 мин.). Преизчисляването им за други населени места може да се извърши според методиката описана в "Географска ширина и дължина". Времето за наблюдение трябва да се съобрази с "Тъмни часове".
 • Елонгация (λ), ъгъл между планетата и Слънцето при Земята, измерена в градуси.
 • Ректасцензията (α) и деклинацията (δ) са геоцентрични, в небесна междинна координатна система (CIRS), определени за 0 часа официално време на съответната дата без отчетена рефракция.
 • Разстояния от кометата до Слънцето (r) и до Земята (Δ) измерени в астрономически единици.
 • Денонощен паралакс при хоризонта (π) изчислен за София в дъгови секунди. Стойността е валидна в пълна точност за цялата страна.
 • Видима интегрална (на ядрото и опашката) звездна величина (V) в фотометрична система UBV.

За всяка комета са публикувани карти на околните звезди до 9 V звездна величина, изработени със Sky Charts автор Patrick Chevalley.

Популярни публикации от този блог

Видимост на съзвездията от България

Еклиптика

Каква е разликата между метеор и метеорит?