Новогодишният звезден дъжд - Квадрантиди

АСТРОНОМИЯ ЗА ВСИЧКИ - метеорни потоци


Максимума на метеорния поток Квадрантиди през 2024 г. е на 4 януари около 12 часа. 

Този метеорен поток може да се нарече новогодишен, тъй като е активен всяка година от 28 декември до 12 януари. Квадрантидите се появяват от съзвездието Воловар, но своето название метеорния поток е получил от неизползваното в съвременната астрономия съзвездие Стенен квадрант.

В нощта на 3 срещу 4 януари Квадрантидите достигат своя максимум на активност, като може да се очакват до 120 метеора за час. За да се видят Квадрантидите, трябва да се наблюдава североизточната част на небосвода от 23 часа до сутринта.  

Старинното съзвездие, отпаднало днес от употреба, Стенен квадрант, на което е наречен метеорния поток Квадрантиди, се намира над „главата“ на Воловар между опашката на Голяма Мечка и кракът на Херкулес. Групата слаби звезди има форма на стариния астрономически прибор.


По материали на:
Московский Планетарий
Превод П.Х.

Популярни публикации от този блог

Строеж на Слънцето

Видимост на съзвездията от България

Март 2024 – видимост на планетите и астрономически явления