Еклиптика

АСТРОНОМИЯ ЗА ВСИЧКИ - движения на Земята

Еклиптиката е линия на пресичане на плоскостта на земната орбита с небесната сфера. Геометрически тя е голям кръг на небесната сфера лежащ на плоскостта на земната орбита. Визуално това е видимият път на Слънцето на фона на звездите през тропическата година. За година Слънцето извършва пълно завъртане по еклиптиката, движейки се обратно на часовниковата стрелка по небесната сфера. За денонощие Слънцето се премества на изток с 360°/365, което е около 1°.


Наименованието „еклиптика“ произлиза от латинското (linea) ecliptica и от старо гръцкото ἔκλειψις – затъмнение, и е свързано с известния от древността факт, че слънчевите и лунните затъмнения настъпват само тогава, когато Луната при своето движение по небосвода пресича еклиптиката. Освен това, еклиптиката отбелязва пътя на движение на Слънцето и показва линията, по която настъпват затъмненията. Тя също отбелязва и линията около която „бродят“ планетите, Луната и астероидите през годината.


Плоскостта на еклиптиката – това е плоскостта на земната орбита при движението ѝ около Слънцето. Плоскостта на еклиптиката е наклонена спрямо плоскостта на небесния екватор на 23,5°.  За разлика от относително бързо изменящата своя наклон плоскост на небесния екватор, плоскостта на еклиптиката е по-стабилна спрямо отдалечени звезди и квазари, макар и тя да се  влияе от въздействието на планетите от Слънчевата система. Всички планети от Слънчевата система практически се движат в плоскостта на еклиптиката, в едно е също направление със Слънцето.


По материали на:
Рубрика #АстрономияДляВсех ведется совместно Роскосмос с Московским Планетарием. Мы за популяризацию астрономии и возрождение интереса к науке!

Популярни публикации от този блог

Видимост на съзвездията от България

Каква е разликата между метеор и метеорит?