Луната - движение около Земята

АСТРОНОМИЯ ЗА ВСИЧКИ - спътници
Луната се движи около Земята по разтегната орбита, имаща формата на елипса, извършвайки една обиколка за месец. Съответно, веднъж в месеца тя се приближава към нашата планета и преминава през точката на перигея, и един път в месеца се отдалечава от Земята, като така преминава през точката на апогея.

Термина "перигей" произлиза от гръцката дума περί (пери) - наоколо, около, близо до и (Гея) Γαία - Земя и означава, че разстоянието между Земята и Луната в тази точка е най-малко. Перегея на Луната е на от 356 400 до 370 400 км.

Термина "апогей" произлиза от гръцката дума από (апо) - от, от тук и (Гея) Γαία - Земя и означава, че разстоянието между Земята и Луната в тази точка е най-голямо. Апогея на Луната е на 404 000 до 406 700 км.

Луната е най-близкия до нашата планета астрономически обект. Спътника на земята е около 400 пъти по-малък от Слънцето и е 400 пъти по-близо.

Размера на двете небесни тела изглежда еднакъв за наблюдателя на Земята. Затова при затъмнения, Луната може напълно да покрие Слънцето. Заради отсъствието на атмосфера, на Луната няма такива явления като разсъмвани и смрачаване. Затова там през цялото денонощие се вижда звездното небе, Слънцето и Земята (само от страната обърната към нея).

 


Веднъж в годината Луната ни показва своя напълно осветен диск много голям или много малък. Това се случва в момента, когато тя е във фаза на пълнолуние и преминава през точката на перигея, т.е намира се на най-малкото разстояние от Земята, такова пълнолуние се нарича суперлуние за съответната година.

А когато пълнолунието е близо до момента на апогея, т.е. Луната е най-отдалечена от Земята, настъпва минилунието за съответната година.

Суперлунието през 2016 година ще настъпи на 14 ноември, като разликата между моментите на пълнолуние и преминаване през перегея ще е само два часа и половина. Луната в момента на суперлуние ще има най-големи видими размери и ще се намира на 356 511 км от Земята. При преминаване на пълната Луна през перигея, спътника на Земята изглежда с 14% по-голям и с 30% по-ярък, отколкото при минилуние - преминаване на пълната Луна през през най-отдалечената точка - апогея, което се е случило на 21 април 2016 година.


По материали на:
Рубрика #АстрономияДляВсех ведется совместно Роскосмос с Московским Планетарием. Мы за популяризацию астрономии и возрождение интереса к науке!

Популярни публикации от този блог

Видимост на съзвездията от България

Еклиптика

Каква е разликата между метеор и метеорит?