Май 2015 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.V - 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40; 16.V - 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40
Планети: вечер - Меркурий (0,3), Венера (-4.2); цяла нощ - Юпитер (-2.1), Сатурн (0.0); сутрин - Нептун (7.9).
Астероиди: 1 Ceres (8.6)
Комети:
_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2015г. hh 
_______________________________________________________________________________
01.V  12 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
04.V  06 Луната е в пълнолуние.
05.V  19 Сатурн е 2,0° южно от Луната.
06.V    Максимум на метеорния поток Ета Аквариди.Активност от 19.ІV до 28.V.
07.V  07 Меркурий е в най-голяма източна елонгация (21°). Вечерна видимост.
11.V  13 Луната е в последна четвърт.
12.V  22 Нептун е 3,3° южно от Луната.
14.V  23 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
15.V  03 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
15.V  15 Уран е 0,2° северно от Луната.
18.V  07 Луната е в новолуние.
18.V  20 Марс е 4,6° северно от Луната.
19.V  11 Меркурий е 5,7° северно от Луната.
19.V  13 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
21.V  20 Венера е 7,9° северно от Луната.
23.V  04 Сатурн е в противостояние на Слънцето.
23.V  13 Меркурий пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
24.V  07 Юпитер е 5,0° северно от Луната.
25.V  20 Луната е в първа четвърт.
27.V  01 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
27.V  13 Меркурий е 1.6° от Марс
28.V  17 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
30.V  19 Меркурий е в долно съединение със Слънцето
_______________________________________________________________________________ 

Популярни публикации от този блог

Видимост на съзвездията от България

Еклиптика

Каква е разликата между метеор и метеорит?