Май 2014 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.V - 20:40, 22:40, 00:40,02:40, 04:40; 16.V - 21:40, 23:40,01:40, 03:40,05:40

Планети: вечер - Меркурий (0,0); цяла нощ - Марс (-1.0), Юпитер (-2.0), Сатурн (0.1); сутрин - Венера (-4.2), Нептун (7.9).

Астероиди: 1 Ceres (7.3), 2 Pallas (8.5), 4 Vesta (6.1)

Комети: C/2012 K1 (8.2)

_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2014г. hh 
_______________________________________________________________________________
03.V  01 Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
04.V    Кометата C/2012 K1 (PANSTARRS) е най-близо до Земята.
04.V  15 Юпитер е 5,4° северно от Луната.
06.V  00 Максимум на метеорния поток Ета Аквариди. Активност от 19.ІV до 28.V.
06.V  13 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
07.V  06 Луната е в първа четвърт.
10.V  21 Сатурн е в противостояние на Слънцето.
11.V  14 Марс е 2,8° северно от Луната.
13.V  01 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
14.V  15 Сатурн е 0,6° северно от Луната.
14.V  22 Луната е в пълнолуние.
16.V  02 Венера е 1.2° от Уран
16.V  11 Венера е най-далече от Слънцето. Афелий.
18.V  14 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
21.V  12 Марс сменя посоката на видимото си движение.
21.V  15 Луната е в последна четвърт.
22.V  04 Нептун е 4,7° южно от Луната.
24.V  21 Уран е 1,8° южно от Луната.
25.V  10 Меркурий е в най-голяма източна елонгация (23°). Вечерна видимост.
25.V  17 Венера е 2,2° южно от Луната.
25.V  20 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
28.V  21 Луната е в новолуние.
30.V  18 Меркурий е 5,9° северно от Луната.
_______________________________________________________________________________ 

Популярни публикации от този блог

Видимост на съзвездията от България

Каква е разликата между метеор и метеорит?

Звезден дъжд в съзвездието Лира