Ярка комета на вечерното небе, видима с просто око.

От 8 март кометата C/2011 L4 може да се наблюдава след залеза на Слънцето, с появата на първите звезди в западна посока с просто око до края на месеца. Яркостта на кометата  постепенно ще намалява след сближаването с Земята на 5 март и Слънцето на 10 март. Продължителността на видимост нараства през март. Кометата видимо ще се отдалечи от Слънцето от 15° до 30° в края на месеца. Младата луна е близо до кометата на 12 и 13 март.
Повече данни могат да се намерят на страницата "Астрономически календар - комети"

Положение на кометата за София
(за Пловдив -6 мин., за Варна -18 мин.)
------------------------------------------------
Дата  Час  Азимут°   Височина  Зв. Елонгация
       Посока       °  Вел.  °
------------------------------------------------
08 III 19:00 257 запад     1,2  0,6  15,8
09 III 19:00 259 запад     3,0  0,5  15,4
10 III 19:00 261 запад     4,6  0,5  15,3
11 III 19:00 263 запад     6,2  0,6  15,3
12 III 19:00 265 запад     7,6  0,7  15,5

13 III 19:30 273 запад     3,6  0,8  15,9
14 III 19:30 275 запад     4,7  1,0  16,4
15 III 19:30 277 запад     5,7  1,2  17,0
16 III 19:30 279 запад     6,6  1,4  17,7
17 III 19:30 281 запад     7,4  1,6  18,4
18 III 19:30 284 запад     8,1  1,8  19,3
19 III 19:30 286 запад     8,8  2,1  20,2
20 III 19:30 288 запад     9,3  2,3  21,1
21 III 19:30 290 запад     9,8  2,5  22,1
22 III 19:30 292 запад    10,3  2,7  23,0
23 III 19:30 294 северозапад 10,7  2,9  24,0
24 III 19:30 296 северозапад 11,1  3,1  25,0
25 III 19:30 297 северозапад 11,5  3,3  26,0
26 III 19:30 299 северозапад 11,8  3,5  27,0
27 III 19:30 301 северозапад 12,1  3,7  28,0
28 III 19:30 303 северозапад 12,4  3,8  29,0
29 III 19:30 304 северозапад 12,7  4,0  30,0
30 III 19:30 306 северозапад 12,9  4,2  31,0
------------------------------------------------

Положение на кометата - София 19:00, Пловдив 18:54, Варна 18:42 
Положение на кометата - София 19:30, Пловдив 18:24, Варна 18:12 

Популярни публикации от този блог

Видимост на съзвездията от България

Еклиптика

Каква е разликата между метеор и метеорит?