Юли - видимост на планетите и астрономически явления.

Звездно небе: 1.VII - 22:40, 00:40, 02:40, 04:40; 16.VII - 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40

Планети: вечер - Меркурий (0.0), Сатурн (0.9); цяла нощ - Юпитер (-2.4),Нептун (7.8); сутрин - Венера (-3.9), Марс (1.4), Уран (5.8).

Астероиди: 1 Ceres (8.4), 2 Pallas (9.5), 4 Vesta (5.7), 9 Metis (9.6), 15 Eunomia (9.7), 21 Lutetia (9.5), 43 Ariadne (9.1), 532 Herculina (9.8)

Комети: C/2009 P1 (8.9)

_______________________________________________________________________________
Дата  Час  Събитие
2011г. hh:mm 
_______________________________________________________________________________
01.VII     Частично слънчево затъмнение видимо в Антарктика.
01.VII 11:53 Луната е в новолуние.
03.VII 02   Меркурий е 4.9° северно от Луната.
04.VII 10   Астероида 21 Lutetia е в противостояние на Слънцето.
04.VII 17:53 Земята е най-далече от Слънцето. Афелий.
06.VII 13   Венера пресича възходящо еклиптиката.
07.VII 06   Астероида 6 Hebe е в съединение със Слънцето.
07.VII 16:53 Луната е най-близо до Земята. Перигей. 
08.VII 01   Сатурн е 7.5° северно от Луната.
08.VII 09:29 Луната е в първа четвърт.
08.VII 11   Марс пресича възходящо еклиптиката. 
09.VII 23   Астероида 43 Ariadne е най-близо до Слънцето. Перихелий.
10.VII 11   Уран сменя посоката на видимото си движение.
13.VII 05:26 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
15.VII 09:39 Луната е в пълнолуние.
16.VII 01   Меркурий пресича низходящо еклиптиката.
18.VII 09   Нептун е 5.3° южно от Луната.
20.VII 07   Меркурий е в най-голяма източна елонгация (27°). 
        Вечерна видимост.
21.VII 04   Уран е 5.8° южно от Луната.
22.VII 01:45 Луната е най-далече от Земята. Апогей. 
23.VII 08:01 Луната е в последна четвърт.
24.VII 00   Юпитер е 4.9° южно от Луната.
25.VII 09   Астероида 532 Herculina е в противостояние на Слънцето.
26.VII 10   Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
27.VII 15:03 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
27.VII 18   Астероида 9 Metis е в противостояние на Слънцето.
27.VII 19   Марс е 0.5° северно от Луната.
29.VII 16   Астероида 2 Pallas е в противостояние на Слънцето.
30.VII     Максимум на метеорния поток Южни Делта Аквариди. 
        Активност от 12.VІІ до 23.VІІІ.
30.VII 13   Венера е 4.2° северно от Луната.
30.VII 21:39 Луната е в новолуние.
_______________________________________________________________________________ 

Популярни публикации от този блог

Видимост на съзвездията от България

Еклиптика

Каква е разликата между метеор и метеорит?