Септември - видимост на планетите и астрономически явления.

Планети: вечер - Венера (-4,6), Марс (1.5), Сатурн (1.0); цяла нощ - Юпитер (-2,9), Уран (5.7), Нептун (7.8); сутрин - Меркурий (0.0).

Астероиди: 1 Ceres (8.8), 6 Hebe (7.7), 7 Iris (9.7), 8 Flora (8.2), 39 Laetitia (9.2), 471 Papagena (9.7)

Комети: 10P/Tempel (8.9)

_______________________________________________________________________________
Дата  Час  Събитие
2010г. hh:mm 
_______________________________________________________________________________
01.IX  20:21 Луната е в последна четвърт.
03.IX  15   Меркурий е в долно съединение със Слънцето.
04.IX  03:14 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
06.IX  08   Венера е най-далече от Слънцето. Афелий.
07.IX  02   Марс пресича низходящо еклиптиката.
08.IX  00   Меркурий е 1.5° от Луната.
08.IX  06:58 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
08.IX  13:29 Луната е в новолуние.
09.IX  20   Сатурн е 7.2° от Луната.
11.IX  03   Астероида 8 Flora е в противостояние на Слънцето.
11.IX  08   Марс е 4.7° от Луната.
11.IX  15   Венера е 0.3° от Луната.
12.IX  05   Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
14.IX  12   Астероида 39 Laetitia е в противостояние на Слънцето.
15.IX  08:49 Луната е в първа четвърт.
16.IX  16:55 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
16.IX  20   Меркурий пресича възходящо еклиптиката.
19.IX  02   Уран е 0.8° от Юпитер.
19.IX  20   Меркурий е в най-голяма западна елонгация (18°). 
        Утринна видимост.
20.IX  16   Нептун е 4.2° от Луната.
21.IX  06   Астероида 6 Hebe е в противостояние на Слънцето.
21.IX  11:02 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
21.IX  12   Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
21.IX  14   Юпитер е в противостояние на Слънцето.
21.IX  19   Уран е в противостояние на Слънцето.
23.IX  06:08 Начало на астрономическата есен. Есенно равноденствие.
23.IX  08   Юпитер е 6.5° от Луната.
23.IX  08   Уран е 5.7° от Луната.
23.IX  12:16 Луната е в пълнолуние.
26.IX  08   Астероида 471 Papagena е в противостояние на Слънцето.
_______________________________________________________________________________ 

Популярни публикации от този блог

Видимост на съзвездията от България

Еклиптика

Каква е разликата между метеор и метеорит?