Март - видимост на планетите и астрономически явления.

Планети: вечер - Венера (-3,9); цяла нощ - Марс (-0.3), Сатурн (0.5); сутрин - .

Астероиди: 1 Ceres (8.6), 2 Pallas (8.8), 3 Juno (9.7), 4 Vesta (6.5), 9 Metis (9.8), 532 Herculina (8.8)

Комети: 81P/Wild (9.3), C/2009 O2 (Catalina) (9.0)

_______________________________________________________________________________
Дата Час Събитие
2010г. hh:mm
_______________________________________________________________________________
02.III 07 Сатурн е 7.4° от Луната.
02.III 11 Астероида 3 Juno е най-близо до Слънцето. Перихелий.
04.III 06 Венера е 0.6° от Уран.
07.III 17:41 Луната е в последна четвърт.
07.III 17 Астероида 37 Fides е в съединение със Слънцето.
08.III 03 Меркурий е 1.1° от Юпитер.
10.III 10:06 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
11.III 10 Марс сменя посоката на видимото си движение.
12.III 12:05 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
13.III 12 Астероида 532 Herculina е в противостояние на Слънцето.
13.III 14 Нептун е 3.5° от Луната.
14.III 15 Меркурий е в горно съединение със Слънцето.
14.III 23 Юпитер е 5.0° от Луната.
15.III 23:01 Луната е в новолуние.
15.III 23 Меркурий е 0.6° от Уран.
16.III 01 Уран е 5.4° от Луната.
16.III 02 Меркурий е 6.0° от Луната.
17.III 08 Венера е 6.0° от Луната.
17.III 08 Уран е в съединение със Слънцето.
20.III 11 Астероида 7 Iris е в съединение със Слънцето.
20.III 19:32 Начало на астрономическата пролет. Пролетно равноденствие.
22.III 02 Сатурн е в противостояние на Слънцето.
23.III 13:00 Луната е в първа четвърт.
24.III 07 Кометата C/2009 O2 (Catalina) е най-близо до Слънцето. Перихелий.
24.III 15:05 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
24.III 21 Меркурий пресича възходящо еклиптиката.
25.III 14 Марс е 4.3° от Луната.
26.III Кометата C/2009 O2 (Catalina) е най-близо до Земята.
27.III 23 Астероида 354 Eleonora пресича възходящо еклиптиката.
28.III 03:00 Преминаване към лятно време.
часовника се преместват един час напред.
28.III 07:59 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
29.III 14 Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
29.III 15 Сатурн е 7.4° от Луната.
30.III 05:25 Луната е в пълнолуние.
31.III 02 Марс е най-далече от Слънцето. Афелий.
_______________________________________________________________________________

Популярни публикации от този блог

Видимост на съзвездията от България

Еклиптика

Каква е разликата между метеор и метеорит?