Август - видимост на планетите и астрономически явления.

Планети: вечер - Сатурн (1.1); цяла нощ - Юпитер (-2.9), Уран (5.7), Нептун (7.8); сутрин - Венера (-4.0), Марс (1.0).

Астероиди: 1 Ceres (8.9), 3 Juno (8.3), 4 Vesta (8.4), 7 Iris (9.5), 16 Psyche (9.5), 18 Melpomene (8.8), 42 Isis (9.5), 88 Thisbe (9.8)

Комети: 22P/Kopff (8.7)

_______________________________________________________________________________
Дата Час Събитие
2009г. hh:mm
_______________________________________________________________________________
04.VIII Кометата 22P/Kopff е най-близо до Земята.
04.VІІІ 02-04 Юпитер покрива 45 Cap, звезда от 6 звездна величина.
04.VIII 03:41 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
04.VIII 19 Астероида 19 Fortuna е най-близо до Слънцето. Перихелий.
05.VIII 00:40 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
06.VІІІ 03:39 Частично лунно затъмнение от полусянката на Земята.Изцяло видимо от България.
06.VIII 03:54 Луната е в пълнолуние.
06.VIII 04 Астероида 16 Psyche е в противостояние на Слънцето.
06.VIII 22 Юпитер е 3.1° от Луната.
07.VIII 03 Нептун е 2.7° от Луната.
09.VIII 15 Уран е 5.2° от Луната.
09.VIII 19 Астероида 89 Julia е най-близо до Слънцето. Перихелий.
11.VIII 07 Меркурий песича низходящо еклиптиката.
12.VIII Максимум на метеорния поток Персеиди. Активност от 17.VІІ до 24.VІІІ.
13.VIII 21:55 Луната е в последна четвърт.
14.VIII 20 Юпитер е в противостояние на Слънцето.
16.VIII 05 Марс е 3.2° от Луната.
17.VІІІ 18 Меркурий е 3.0° от Сатурн.
17.VIII 23 Нептун е в противостояние на Слънцето.
18.VIII 00 Венера е 1.7° от Луната.
18.VIII 17:06 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
19.VIII 07:57 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
20.VIII 13 Марс пресича възходящо еклиптиката.
20.VIII 13:01 Луната е в новолуние.
21.VIII 16 Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
22.VIII 04 Сатурн е 6.1° от Луната.
22.VIII 12 Меркурий е 2.6° от Луната.
24.VIII 05 Астероида 88 Thisbe е в противостояние на Слънцето.
24.VIII 19 Меркурий е в най-голяма източна елонгация (27°). Вечерна видимост.
27.VIII 14:41 Луната е в първа четвърт.
31.VIII 11 Венера пресича възходящо еклиптиката.
31.VIII 14:01 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
_______________________________________________________________________________

Популярни публикации от този блог

Видимост на съзвездията от България

Еклиптика

Каква е разликата между метеор и метеорит?