Юни - видимост на планетите и астрономически явления.

Планети: вечер - Сатурн (1.1); цяла нощ - Юпитер (-2.8), Уран (5.8), Нептун (7.8); сутрин - Венера (-4.1), Марс (1.1).

Астероиди: 1 Ceres (8.7), 3 Juno (9.1), 7 Iris (8.8), 16 Psyche (9.5), 18 Melpomene (9.5)

Комети: 22P/Kopff (8.1)


_______________________________________________________________________________
Дата Час Събитие
2009г. hh:mm
_______________________________________________________________________________
01.VII 18 Уран сменя посоката на видимото си движение.
04.VII 00 Меркурий пресича възходящо еклиптиката.
04.VII 04:40 Земята е най-далече от Слънцето. Афелий.
04.VII 11 Астероида 7 Iris е в противостояние на Слънцето.
07.VII 12:21 Луната е в пълнолуние.
07.VІІ 12:38 Частично лунно затъмнение от полусянката на Земята.
Невидимо от България.
08.VII 00:38 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
08.VII 16 Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
08.VII 18:24 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
09.VII 18 Астероида 42 Isis е най-близо до Слънцето. Перихелий.
10.VII 12 Юпитер е 0.6° от Нептун.
10.VII 22 Юпитер е 3.3° от Луната.
10.VII 22 Нептун е 2.7° от Луната.
13.VII 11 Уран е 5.2° от Луната.
14.VII 05 Меркурий е в горно съединение със Слънцето.
15.VII 12:53 Луната е в последна четвърт.
18.VII 03-06 Луната покрива звезден куп Плеади, М45 в съзвездие Бик.
18.VII 13 Марс е 4.9° от Луната.
19.VII 07 Венера е 6.0° от Луната.
21.VII 23:14 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
22.VІІ Пълно слънчево затъмнение видимо над Азия и Тихия океан.
22.VII 05:34 Луната е в новолуние.
22.VII 06:47 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
22.VII 21 Меркурий е 2.7° от Луната.
25.VII 13 Сатурн е 6.0° от Луната.
28.VII Максимум на метеорния поток Южни Делта Аквариди.
Активност от 12.VІІ до 19.VІІІ.
29.VII 00:59 Луната е в първа четвърт.
_______________________________________________________________________________

Популярни публикации от този блог

Строеж на Слънцето

Май 2024 – видимост на планетите и астрономически явления

Импактитите – свидетели на космически катастрофи