Януари - видимост на планетите и астрономически явления.

Планети: вечер - Меркурий (-0.7), Венера (-4.5), Уран (5.9); цяла нощ - Сатурн (0.8); сутрин - .
Астероиди: 1 Ceres (7.3), 2 Pallas (8.0), 4 Vesta (7.6), 27 Euterpe (9.0), 40 Harmonia (9.6), 654 Zelinda (9.9)
Комети: 85P/Boethin (7.6), P/2003 K2 (Christensen) (9.5), C/2007 N3 (Lulin) (7.5)
_______________________________________________________________________________
Дата  Час  Събитие
2009г. hh:mm 
_______________________________________________________________________________
01.I  21   Сатурн сменя посоката на видимото си движение.
02.I  15   Уран е 4.1° от Луната.
03.I  15   Максимум на метеорния поток Аквадрантиди.
Активност от 01.І до 05.І.
04.I  13:56 Луната е в първа четвърт.
04.I  15   Меркурий е в най-голяма източна елонгация (19°).
Вечерна видимост.
04.I  17:30 Земята е най-близо до Слънцето. Перихелий.
06.I  16   Астероида 89 Julia е в съединение със Слънцето.
07.I  18-22 Луната покрива звезден куп Плеади, М45 в съзвездие Бик.
08.I  22   Кометата P/2003 K2 (Christensen) е най-близо до Слънцето.
Перихелий.
09.I  01   Меркурий пресича възходящо еклиптиката.
10.I  12:50 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
10.I  17   Кометата C/2007 N3 (Lulin) е най-близо до Слънцето. Перихелий.
11.I  05:26 Луната е в пълнолуние.
11.I  08   Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
12.I  07   Астероида 40 Harmonia е в противостояние на Слънцето.
12.I  10:34 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
13.I  16   Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
14.I  23   Венера е в най-голяма източна елонгация (47°). Вечерна видимост.
15.I  09   Сатурн е 5.7° от Луната.
18.I  04:45 Луната е в последна четвърт.
18.I  18   Венера пресича възходящо еклиптиката.
18.I  21   Меркурий е 3.3° от Юпитер.
18.I  23   Астероида 3 Juno е в съединение със Слънцето.
20.I  17   Меркурий е в долно съединение със Слънцето.
21.I  17   Астероида 654 Zelinda е в противостояние на Слънцето.
23.I  02:10 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
23.I  03   Венера е 1.2° от Уран.
24.I  07   Юпитер е в съединение със Слънцето.
25.I  04   Марс е 0.7° от Луната.
25.I  11   Меркурий е 4.8° от Луната.
26.I      Пръстеновидно слънчево затъмнение видимо над Индийския океан.
26.I  06   Юпитер е 0.0° от Луната.
26.I  09:55 Луната е в новолуние.
26.I  15:26 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
26.I  20   Астероида 20 Massalia е в съединение със Слънцето.
27.I  08   Меркурий е 4.3° от Марс.
27.I  19   Нептун е 1.6° от Луната.
28.I  01   Астероида 14 Irene е най-близо до Слънцето. Перихелий.
29.I  23   Уран е 4.2° от Луната.
30.I  11   Венера е 2.5° от Луната.
_______________________________________________________________________________

Популярни публикации от този блог

Видимост на съзвездията от България

Каква е разликата между метеор и метеорит?

Звезден дъжд в съзвездието Лира