16 юни 2015

Съзвездие - Дева

Дева - Virgo - Vir

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.I   07:40
16.I   06:40
 1.II  05:40
16.II  04:40
 1.III  03:40
16.III  02:40
 1.IV  02:40
16.IV  01:40
 1.V   00:40
16.V   23:40
 1.VI  22:40
16.VI  21:40
_________________ 
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Зодиакалното съзвездие Дева няма налагаща се на окото характерна фигура освен четириъгълника, образуван от най светлата звезда α Спика и трите звезди от трета величина γ, ε и ζ.

В съзвездието се намира най-близкият до нас куп галактики, който се разпростира и в съседното съзвездие Косите на Вероника. Купа съдържа около 3000 члена, няколко десетки от които видими в телескоп с диаметър 150мм, като мъгливи петна. Десетина от най-ярките галактики са отбелязани по-долу.

На старинните карти това съзвездие се рисува като девойка, която държи в ръката си житен клас (звездата Спика), тъй като в южната част на небето по време на жътва това е най-светлата звезда на небето. Някои предполагат, че това е богинята на плодородието Деметра, която първа разорала земята и научила хората на земеделие.

Една легенда говори, че дъщерята на Деметра, Персефона, била открадната от царя на подземното царство Хадес, който бил влюбен в нея. Дълго Деметра търсила своята дъщеря Персефона, докато най-после Зевс се смилил над нея и разрешил въпроса, като разделил годината на две части. Времето, което Персефона прекарва в подземното царство и през което Деметра скърби за нея, е зима и на земята скърби студ и мраз. През оная част от годината, когато тя е при своята майка, Деметра е радостна и природата цъфти и зрее.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта VIII

Други карти на небето със съзвездието: Карта V, Карта VI, Карта VII, Карта IX, Карта X.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 170 звезди до 6.5 звездна величина.

α (алфа)
Синьо-бяла звезда от 1.0 звездна величина. Спектрално двойна, при която приливни взаимодействия със спътника деформират централната звезда и водят до изменение на блясъка с период 4 дни и малка амплитуда от 0.5 зв.вел.
γ (гама)
Двойна звезда от 2.7 звездна величина. В телескоп се виждат две бели звезди, всяка от 3.5 зв. вел. Орбиталният период е 169 години. През 2006 година звездите са били най-близо 0.4" дъгови секунди, през 2013 са на 2.0", а през 2015 на 2.2".
ε (епсилон)
Името Виндемиатрикс означава гроздоберач. Жълт гигант от 2.8 зв.вел.
ζ (дзета)
Синьо-бяла звезда от 3.4 зв. вел.
δ (делта)
Червен гигант от 3.4 зв.вел.
β (бета)
Жълто-бяла звезда от главната последователност с блясък 3.6 зв.вел.
θ (тита)
Синьо-бяла звезда от 4.4 зв. вел. със спътник от 9.4 зв. вел. видим в неголям телескоп.
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
67 α Vir 65474 13 25.2 -11 10 76.6 1.0  B1 IV     Simbad
  Име: Спика;
29 γ Vir 61941 12 41.7 -01 27 11.7 2.7  F0V+F0V    Simbad, WDS
  Име: Порима;
  Кратна звезда: *Т AB Va=3.5 Vb=3.5 Δ=1.9" за 2013;
47 ε Vir 63608 13 02.2 +10 58 33.6 2.8  G8 III     Simbad
  Име: Виндемиатрикс;
79 ζ Vir 66249 13 34.7 -00 36 22.7 3.4  A2 V      Simbad
43 δ Vir 63090 12 55.6 +03 24 60.8 3.4  M3 III     Simbad
 5 β Vir 57757 11 50.7 +01 46 10.9 3.6  F9 V      Simbad
  Име: Завиях;
109  Vir 72220 14 46.2 +01 54 41.2 3.7  A0 III     Simbad
107 μ Vir 71957 14 43.1 -05 39 18.3 3.9  F2 V      Simbad
15 η Vir 60129 12 19.9 -00 40 81.4 3.9  A2 IV     Simbad
51 θ Vir 64238 13 09.9 -05 32 96.8 4.4  A0IV+B8V    Simbad, WDS
  Двойна звезда: *т AB Va=4.4 Vb=9.4 Δ=6.4" за 2012;
61  Vir 64924 13 18.4 -18 19 8.56 4.7  G7 V      Simbad
  Близка звезда;
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, мъглявини и галактики.

M104
Спирална галактика от 8 звездна величина, видима странично, заради което изглежда удължена. Известна с името Сомбреро, тъй като на фотографии прилича на тази шапка. Може да се оприличи и на планетата Сатурн. В телескоп с диаметър над 150 мм се вижда тъмен прахов облак, разполовяващ светлата форма. Галактиката не принадлежи към галактичния куп Дева.
M49
Елипсовидна галактика от 8 зв. вел., видима като мъгливо кръгло петно. Тя е един от най-ярките и големи членове на галактичния куп Дева.
M87
Гигантска елипсовидна галактика, силен радио и рентгенов източник, известна като Virgo A. На фотографии от професионални телескопи се виждат изхвърляния на вещество от галактиката (джетове). В любителски телескопи М87 изглежда светещо кръгло петно от 9 зв. вел. с изразено ядро.
M60
Елипсовидна галактика от 9 зв. вел., лесно се забелязва в малък телескоп.
M84 и M86
Двойка елипсовидни галактики от 9 зв. вел., които се виждат в зрителното поле на телескопа като размити петънца с изразени ярки ядра. М86 е с по-голям размер и удължена, докато М84 е с кръгла форма.
NGC4697
Елипсовидна галактика от 9 зв. вел. с удължена форма.
M90
Голяма спирална галактика от 9 звездна величина, разположена под ъгъл към нас, заради което изглежда удължена.
M61
Спирална галактика от 10 зв. вел. Ядрото ясно се вижда.
________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
Б M104 NGC4594 Vir 12 40.0 -11 37  8.0  6x3  Галактика спирална  Simbad
  Наречена Сомбреро. Значително удължена с вретеновидната форма, 
  която трудно се вижда в бинокъл, но е впечатляваща в телескоп. Тънък 
  прахов облак разделя галактиката.
Б M49 NGC4472 Vir 12 29.8 +08 00  8.3  6x5  Галактика елипсовидна Simbad 
  Най-ярката галактика в купа Дева. 
Б M87 NGC4486 Vir 12 30.8 +12 23  8.6  5x4  Галактика елипсовидна Simbad
  Наречена Virgo A, радио и рентгенов източник. Централната галактика 
  на купа Дева с ярко кръгло ядро. 
т M60 NGC4649 Vir 12 43.7 +11 33  8.8  5x4  Галактика елипсовидна Simbad
  Ярко звездообразно ядро. На 3' северозападно се вижда 
  галактиката от 11 зв. вел. NGC 4647
т M86 NGC4406 Vir 12 26.2 +12 57  8.9  4x3  Галактика елипсовидна Simbad
  Без особености. 
т M84 NGC4374 Vir 12 25.1 +12 53  9.1  4x4  Галактика елипсовидна Simbad
  Мъглявина без особености.
т NGC4697   Vir 12 48.6 -05 48  9.3  4x3  Галактика елипсовидна Simbad
  Малка с удължена форма и звездообразно ядро. 
т`M90 NGC4569 Vir 12 36.8 +13 10  9.5  7x3  Галактика спирална  Simbad
  Светла и удължена централна част. С най-голям размер в купа Дева. 
т M61 NGC4303 Vir 12 21.9 +04 28  9.7  5x3  Галактика спирална  Simbad
  Ярко ядро, спиралните ръкави са едвам видими в телескоп.
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;